Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Szeroko rozprzestrzeniony gatunek w Europie, w Fennoskandii przekraczający koło podbiegunowe, na wschód sięgający przez Syberię do Azji Środkowej i północnych Chin, notowany z Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz pospolity, zasiedlający zarówno tereny nizinne, jak i niższe położenia górskie. Występuje na różnych gatunkach drzew i krzewów z rodzajów olsza — Alnus Mill., brzoza — Betula L., buk — Fagus L., grab — Carpinus L., topola — Populus L., grusza — Pirus L., jabłoń — Malus Mill., głóg — Crataegus L. i leszczyna — Corylus L. Postacie dojrzałe po przezimowaniu pojawiają się w maju. Samice składają jaja do tutek uprzednio przez siebie uformowanych z jednego, rzadziej z kilku liści. Larwy odżywiają się tkankami zwiędłego liścia w ciągu 20-25 dni, następnie wypadają na glebę, w której przepoczwarczają się w warstwie górnej. Młode pokolenie ukazuje się w sierpniu i pozostaje na okres zimowy w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Mierzeja Łebska (Dreyfeldt 1933); Pojezierze Pomorskie: Batowo (Schmidt G. 1942), nadleśnictwo Strzaliny (Koehler i in. 1959); Pojezierze Mazurskie (Koehler i in. 1959, Gotwald 1968, Górny 1979), Puszcza Augustowska — Płaska (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Myrdzik 1934, Ruszkowski J.W. 1933, Kéler 1935, Kuntze R. 1936, Koehler i in. 1959, Riabinin 1961, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Smreczyński 1932, Ruszkowski J.W. 1933, Kéler 1935, Kéler 1935b, Kuntze R. 1936, Minkiewicz 1937, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961), Lipce Reymontowskie (Wanat*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Polentz 1942, Pilawa i Piskorz 1961), Rybnik, Taciszów koło Gliwic (Kuśka*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Lgocki 1908, Stefek 1939, Koehler i in. 1959, Pilawa i Piskorz 1961, Schnaider Z. 1974, Tomków 1978, Mazur M. 1983, Chłodny 1984b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Koehler i in. 1959, Chłodny 1978, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Strawiński 1933, Kéler 1935, Ruszkowski J.W. 1935g, Koehler i in. 1959), Łódź, Modlica koło Łodzi, rezerwat Konewka koło Spały (Wanat*); Góry Świętokrzyskie: Wzorki koło Kielc (Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Tenenbaum 1913, Ruszkowski J.W. 1935f, Kuntze R. 1936, Minkiewicz 1937, Riabinin 1953, Riabinin 1958, Riabinin 1961, Cmoluch i Kowalik 1964, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b); Roztocze: nadleśnictwo Kosobudy (Koehler i in. 1959), rezerwat Łabunie (Cmoluch 1963); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Koehler i in. 1959, Tomków 1978); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1976, Petryszak 1982); Beskid Wschodni (Anonim 1879, Stobiecki 1883, Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1982), Wołosaty (Kuśka*); Pieniny (Petryszak 1976, Petryszak 1982); Polska (Wajgiel 1875, Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1979, Lucht 1987); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1841, Letzner 1854b, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Polentz 1936e); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)