Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Squamapion) atomarium Kirby, 1808
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie od krajów śródziemnomorskich do Wysp Brytyjskich, Danii i południowych prowincji Szwecji i Finlandii, notowany ponadto z Algierii, Kaukazu i Mongolii. W Polsce, prócz dwu krain, notowany z całego obszaru. Ryjkowiec występujący na terenach piaszczystych, w suchych lasach sosnowych oraz na murawach kserotermicznych. Jako rośliny żywicielskie podawane są macierzanka piaskowa — Thymus serpyllum L. em. Fr. i macierzanka zwyczajna — Thymus pulegioides L. Larwa żeruje w górnej części łodygi i powoduje owalne wyrosła 2-4 mm długości i około 2 mm szerokości.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko, Puszcza Piska — Szeroki Bór (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Hieronymus 1890, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schmidt H. 1909b, Dittrich i Schmidt 1913, Szulczewski 1922, Szulczewski 1928); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982), Pyry i Podkowa Leśna koło Warszawy (Wanat*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1958, Gotwald 1968), Białowieski Park Narodowy (Kuśka*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892, Polentz 1939b), Wrocław-Wojnów, Wrocisławice koło Środy Śląskiej, Tarnów koło Ząbkowic Śląskich (Wanat*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1935, Kuśka 1977), Górki Śląskie koło Raciborza, Mokre Śląskie koło Mikołowa, Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1872, Łomnicki M.A. 1886, Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia, Dolina Bętkowska koło Krakowa, Ojców (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Kulczyński W. 1873, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987), Chotel Czerwony, Skorocice i Skowronno koło Pińczowa, Inowłódz (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1967, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Łętowski 1981, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Tenenbaum 1918, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Dittrich i Schmidt 1913, Stachowiak P. 1988b), Lubań Śląski (Kuśka*), Poniatów, Gniewoszów, Kotlina Jeleniogórska (Wanat*); Sudety Wschodnie (Kolbe W. 1921), góry Krowiarki koło Kłodzka (Kuśka*); Beskid Zachodni (Wanka 1917b, Zabłocki 1922, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987), góra Tuł koło Cieszyna, Dzięgielów (Kuśka*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Wanat*); Beskid Wschodni (Trella 1934, Petryszak 1982), Jodłowa koło Jasła (Kuśka*); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982), Niedzica, Czorsztyn (Wanat*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Schilling 1842, Kuhnt 1912, Dittrich i Schmidt 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)