Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Diplapion) confluens Kirby, 1808
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę z wyjątkiem obszarów północnych Fennoskandii, notowany nadto z Azji Mniejszej, Kaukazu i Kazachstanu. W Polsce występuje w środkowej i południowej części kraju, spotykany niezbyt często na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Zasiedla miejsca ruderalne, ugory, pobrzeża dróg i suche zbocza. Żyje na rumianku pospolitym — Matricaria chamomilla L., marunie bezwonnej — Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz — Bip., rumianie polnym — Anthemis arvensis L. i rumianie żółtym — A. tinctoria L. Larwa odbywa rozwój w dolnej części łodygi i szyi korzeniowej, drąży chodniki długości około 2-4 cm.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Cmoluch 1958b, Cmoluch 1960, Kadłubowski i Czalej 1962), Ciechocinek, Łęczyca (Wanat*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Obarski 1962), Czosnów i Dembe Wielkie koło Warszawy (Wanat*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1876d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Gerhardt 1912, Kolbe W. 1918, Polentz 1935); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Łódź (Wanat 1987), Wolica koło Chęcin (Kuśka 1989c), Rogów koło Koluszek, Miechów (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Wanat*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1958b, Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Cmoluch i Kowalik 1964, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Minda-Lechowska 1981); Roztocze: Radecznica (Wanat*); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910), Nowa Ruda (Kolbe W. 1918); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Ustroń (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1936), Tuchów (Wanat*); Pieniny: Krościenko (Wanat*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1965, Lucht 1987); «Prusy Zachodnie» (Strübing 1860, Lentz 1866); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c)