Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Cyanapion) aestimatum Faust, 1891
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią część Europy Środkowej, Europę Wschodnią, Kaukaz i Syberię. Przez Polskę przechodzi północno-zachodnia granica zwartego zasięgu tego gatunku w Europie; u nas najdalej na zachód wysunięte stanowiska leżą w okolicach Torunia, Włocławka i Jawora, dalej na zachód znane są stanowiska tylko w Czechosłowacji i Austrii. Występuje na polach, łąkach, ugorach, przydrożach, w rowach i zaroślach. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były wymieniane lucerna siewna — Medicago sativa L., lucerna sierpowata — M. falcata L. i lucerna nerkowata — M. lupulina L. Postacie dojrzałe poławiano od połowy kwietnia do listopada. Samice składają jaja od września w pączki liściowe, w których larwy żerują i przezimowują oraz wiosną przepoczwarczają się.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Sopot (Timm 1915, Schulz C. 1923); Pojezierze Mazurskie: nadleśnictwo Wigry — rezerwat «Wasilczyki» (Gotwald 1968), Puszcza Augustowska (Wanat 1989), Giżycko, Danowo koło Giżycka, Puszcza Borecka — Lipowo (Wanat*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Koniczynka koło Torunia (Błażejewska 1960), Włocławek (Wanat*); Dolny Śląsk (Scholz R. 1926e, Kolbe W. 1927); Górny Śląsk (Polentz 1939b, Chłodny 1978, Chłodny 1984b), rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej, Czernica koło Wodzisławia Śląskiego (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Smreczyński 1929, Hoffmann 1958, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983), Podlesice koło Zawiercia (Kuśka*), Czerna koło Chrzanowa (Wanat*); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe (Cmoluch i in. 1975), Dąbrówka woj. Radom (Minda-Lechowska 1981), Skorocice i Grabowiec koło Pińczowa (Kuśka*), Inowłódz, Sulejów, Niecka Nidziańska — rezerwat Grabowiec, Krzyżanowice i Skowronno koło Pińczowa (Wanat*); Góry Świętokrzyskie (Tenenbaum 1938, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988); Roztocze (Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987), Gliniska (Kuśka*); Sudety Zachodnie: Jawor (Scholz R. 1926e); Sudety Wschodnie: rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza (Kuśka*); Beskid Zachodni (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987), Jaworzyna Krynicka (Kuśka*); Beskid Wschodni (Trella 1936, Hoffmann 1958, Petryszak 1977, Petryszak 1982), Jodłowa koło Jasła (Kuśka*), Łuczyce koło Przemyśla (Wanat*); Bieszczady (Petryszak 1982); Pieniny (Tenenbaum 1938, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987); Polska (Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lucht 1987); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Minda-Lechowska 1981); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Zachodnie» (Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Scholz R. 1926e, Horion 1951); «Śląsk» (Reitter 1916, Kolbe W. 1919, Horion 1951, Lohse 1981)