Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xylosteus spinolae Frivaldszky, 1838
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany; opisany z Węgier przed przeszło 160 laty, notowany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w tym kraju i w Austrii, Bośni, Hercegowinie, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Ogólnikowa wzmianka o zasiedleniu Polski, niewiadomo skąd zaczerpnięta, jest niewiarygodna. Gatunek monofagiczny, odbywa rozwój larwalny w leszczynie — Corylus avellana L. Występuje w wilgotnych i cienistych zaroślach. Postacie dojrzałe pojawiają się po przezimowaniu w maju lub na początku czerwca. Samice składają jaja w martwe lub obumierające drewno gałęzi, przy podstawie pni, korzeni oraz pniaków, a nawet leżących na ziemi ich fragmentów. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwa w pierwszym roku życia żeruje wygryzając podłużne chodniki, następnie zimuje, aby w drugim roku kontynuować żer i w sierpniu lub we wrześniu buduje komorę poczwarkówą. Imago po wykluciu się pozostaje przez zimę w komorze i po 8-9 miesiącach spoczynku wydostaje się na zewnątrz.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Leśniak 1987)