Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lacon (Lacon) punctatus (Herbst, 1779)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek zamieszkujący głównie Afrykę Północną i Europę południową, docierający na północ do południowych części Francji i Szwajcarii, Austrii i Słowacji, a na wschód do południowego obszaru europejskiej części ZSRR, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce nie występuje. Z uwagi na wymagania biotyczne oraz znane dotychczas rozmieszczenie wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. Występuje na nasłonecznionych miejscach w lasach liściastych i mieszanych. Larwy żyją pod odstającą korą i w zmurszałym drewnie pni, pniaków i wykrotów, zarówno drzew iglastych, jak i liściastych; są bardzo drapieżne — napadają na larwy i poczwarki owadów, głównie chrząszczy z rodziny kózkowatych — Cerambycidae. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu, a postacie dojrzałe pozostają przez zimę w komorach poczwarkowych i ukazują się na zewnątrz w kwietniu.
[tom 22]
Gatunek obejmujący zasięgiem zachodnią część Afryki Północnej oraz Europę Południową, na północ docierający do południowych części Francji, Szwajcarii, Niemiec oraz Austrii i Słowacji, a na wschód do Kaukazu, Azji Mniejszej i południowych obszarów europejskiej części Rosji. Wzmianki o występowaniu w Prusach są niewiarygodne. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, aczkolwiek notowany z jednego stanowiska na podstawie dwu osobników znalezionych w pniakach świerkowych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: