Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozprzestrzeniony od południowych wybrzeży Morza Północnego i Bałtyku aż do krajów śródziemnomorskich, podawany także z Kaukazu, Azji Mniejszej i Kazachskiej SRR. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie jest jednak notowany jeszcze z niektórych krain. Występuje w zaniedbanych ulach oraz w gniazdach błonkówek; był znajdowany również w chodnikach trzpiennika - Sirex sp. Postacie dojrzałe występują w pobliżu miejsc swego wylęgu na różnych kwiatach, zwłaszcza roślin baldaszkowatych. Drapieżne larwy odżywiają się larwami i poczwarkami błonkówek, dlatego też przy masowym występowaniu w ulach mogą wyrządzać duże szkody.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Anonim 1867b. Spisy chrząszczów. 2. Z okolicy Bochni (chrząszcze zebrane przez P. Graczyńskiego, oznaczone przez Łomnickiego). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 1, str. [143]–[144]. – F.

Anonim 1879. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1878 (nadesłane ze Starej Wsi przez Tomasza Walla, ze Stanisławowa przez Maryjana Łomnickiego i z Czortkowa przez Jana Buszaka). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 13, str. [215]–[218]. – F.

Anonim 1881. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1880 (nadesłali: z Krzeszowic E. Majewski, z Czernichowa P. Giermański, z Biecza A. Kotowicz, ze Starej-Wsi L. Jakubiński, z Drohobycza E. Turczyński, ze Złoczowa Krziż, z Tarnopola T. Wall, z Łubianek E. Wernberger). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 15, str. [242]–[251]. – F.

Anonim 1882. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1881 (nadesłali: z Krzeszowic E. Majewski, z Czernichowa P. Giermański, z Biecza A. Kotowicz, ze Starej Wsi L. Jakubiński, z Drohobycza E. Turczyński, ze Złoczowa Krziż, z Tarnopola T. Wall, z Peczeniżyna J. Szmerykowski). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 16, str. [214]–[223]. – F.

Anonim 1883. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1882 (nadesłali: z Radziechów M. Paleczny, z Krzeszowic E. Majewski, z Czernihowa P. Giermański, z Biecza A. Kotowicz, z Drohobycza E. Turczyński, ze Lwowa M. Łomnicki, ze Złoczowa A. Krziż, z Łubianek E. Wernberger, z Peczeniżyna J. Szmerykowski). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 17, str. [287]–[295]. – F.

Anonim 1884. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1883 (nadesłali: z Radziechów M. Paleczny, z Krzeszowic E. Majewski, Z Czernichowa M. Giermańska, ze Starej Wsi W. Żukotyński, z Drohobycza E. Turczyński, ze Lwowa M. Łomnicki, ze Złoczowa A. Krziż, z Tarnopola M. Jakubiński, z Łubianek E. Wernberger). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 18, str. [295]–[304]. – F.

Anonim 1885. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1884 (nadesłali: z Radziechowów M. Paleczny, z Krzeszowic E. Majewski, z Biecza A. Kotowicz, z Drohobycza E. Turczyński, z Dory C. Kochanowski, z Peczeniżyna J. Szmerykowski). Spraw. Kom. Fizyogr. Kraków, 19, str. [290]–[298]. – F.

Anonim 1886. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1885 (nadesłali: z Radziechowów M. Paleczny, z Krzeszowic E. Majewski, ze Starej Wsi J. Kurcz, z Drohobycza E. Turczyński, ze Złoczowa A. Krziż, z Peczeniżyna J. Szmerykowski). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 20, str. [290]–[296]. – F.

Anonim 1888. Spostrzezenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1886 (nadesłali: z Radziechowów M. Paleczny, z Krzeszowic E. Majewski, z Czernichowa M. Giermańska, z Ożydowa J. Hawrysiewicz, ze Złoczowa A. Krziż, z Peczeniżyna J. Szmerykowski). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 21, str. [288]–[294]. – F.

Anonim 1888b. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1887 (nadesłali: z Radziechowów M. Paleczny, z Krzeszowic E. Majewski, z Czernichowa M. Giermańska). Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 22, str. [274]–[280]. – F.

Arnold [W.]. 1938. 3. Beitrag zur Käferfauna der Grenzmark Posen-Westpreussen. Abh. Ber. Grenzmärk. Ges. Nat. Wiss. Abt., Schneidemühl, 12, str. 37–42. – F.

Brischke C. G. 1883. Beschreibung der forst-, garten- und landwirthschaftlichen Feinde und Freunde unter den Insekten. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, N. F., 5 (4), str. 97-125. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Helm [O.]. 1901. 1897 und 1898 bei Zoppot gefangene Käfer. Schr. Naturf. Ges. Danzig, Danzig, 10 (2-3), str. 14-15. – F.

Horion A. 1953. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III : Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). Ent. Arb. Mus. Frey München, München, Sonderband, XVIII + 340 str. – F.

Illiger K. 1798. Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann Apotheker in Osterode. Halle, XLII + 510 str. – F, S: 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 21.

Jabłoński W. 1869. Przyczynek do fauny chrząszczów krajowych. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 3, str. (68)-(73). – F.

Jachno J. 1880. Chrząszcze zebrane w okolicy Kotowéj Woli. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 14, str. (251)-(253). – F.

Karpiński J. J. 1949d. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskicj. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn., Warszawa, 56, str. 1-212, 1 rys., 28 fot., 2 pl. – F.

Kelch [A.]. 1846. Grundlage zur Kenntniss der Käfer Oberschlesiens, insonders der Umgegend von Ratibor. W: Zu der öffentlichen Prüfung aller Classen des Königlichen Gymnasiums zu Ratibor den 4. und 7. April, und dem mit Entlassung der Abiturienten verbundenen Redeactus den 20. April laden ergebenst ein Director und Lehrer-Collegium. Ratibor, str. I-II + 1-54. – F. pdf icon

Koerth A. 1917. Beiträge zur Fauna der Umgegend von Schwerin a. W. Z. Naturw. Abt. Dtsch. Ges. Posen, Posen, 24 (2), str. 32-35. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Kulczyński W. 1873. Chrząszcze z okolic Miechowa w Królestwie Polskiém i Krakowa. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 7, str. (98)-(109). – F.

Lentz [F. L.]. 1853. Preussische Käfer, für die sammelnde Jugend beschrieben. Königsberg, 51 str., 3 tt. - F. pdf icon

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lentz [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beitr. Naturk. Preuss., Königsberg, 4, II + 64 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1871. Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 2, XXIV + 328 str. – F. pdf icon

Letzner K. 1889. Fortsetzung des Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Z. Ent., Breslau, N. F., 14, str. 237-284. – F.

Lgocki H. 1908. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w okolicy Częstochowy w Królestwie Polskiem w latach 1899-1903. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 41, II, str. 18-151. – F.

Lindeman K. 1871. Obzor geografičeskago rasprostranenija žukov v Rossijskoj Imperii. Čast I. Vvedenie, predislovie. Sěvernaja, Moskovskaja i Turanskaja provincii. Trudy Russk. Ent. Obšč., S.-Peterburg, 6, str. 41-366, 1 mapa. – F.

Łomnicki M. [A.]. 1866. Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich. Kraków, 9 str. + 1 tab. nlb. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1868b. Wykaz chrząszczów tatrzańskich według rozsiedlenia pionowego. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 2, str. (152). – F. pdf icon

Łomnicki M. A. 1884. Catalogus Coleopterorum Haliciae. Leopoli, 1884, 4 nlb. + 43 str. – F.

Łomnicki M. A. 1886. Muzeum Imienia Dzieduszyckich we Lwowie. Dział I. Zoologiczny Oddział zwierząt bezkręgowych. IV. Chrząszcze czyli Tęgoskrzydłe. (Coleoptera). Lwów, 1886, XXXI + 308 str. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Mazur S. 1973. Gniliki i przekraski (Histeridae et Cleridae, Coleoptera) w zbiorze Wojciecha Mączyńskiego. Pol. Pismo Ent., Wrocław, 43, str. 703–715. – F.

Mazur S. 1975. Przekraski – Cleridae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 53. Warszawa, 20 str., 55 rys. – F.

Myrdzik K. 1933. Materiały do fauny chrząszczy lądowych województwa Poznańskiego. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 6, str. 173–194. – F.

Nowicki M. 1858. Coleopterologisches über Ostgalizien. Jahres-Bericht d. k. k. Ober-Gymn. zu Sambor f. d. Schuljahr 1858, Wien, str. 1–24. – F.

Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. Kraków, 87 str. – F. pdf icon

Nowicki M. 1865. Insecta Haliciae Musei Dzieduszyckiani. I. Coleoptera. Chrabąszcze. Cracoviae, 1865, str. 7–47. – F. pdf icon

Nowicki M. 1867. Instrukcya dla dostrzegaczy pojawów w świecie zwierzęcym. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 1, str. 108–120. – F.

Nowicki M. 1870. Zapiski faunicze. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (1)–(28). – F. pdf icon

Nowicki M. 1873. Verzeichniss galizischer Käfer. W: Beiträge zur Insektenfauna Galiziens. Krakau, str. 7–52. – F. pdf icon

Pawłowski J. 1967. Chrząszcze (Coleoptera) Babiej Góry. Acta Zool. Cracov., Kraków, 12, str. 419–665, tt. 37–45, 30 rys. – F.

Reitter E. 1870. Uebersicht der Käfer-Fauna von Mähren und Schlesien. Verh. Naturf. Ver. Brünn, Brünn, 8, 2, str. III–VIII, 1–195. – F. pdf icon

Riedel M. P. 1893. Beitrag zur Käferfauna der Provinz Posen. Ent. Nachr., Berlin, 19, str. 345–349. – F.

Roger J. 1856. Verzeichniss der bisher in Oberschlesien aufgefundenen Käferarten. Z. Ent., Breslau, 10, Coleoptera, str. 1–132. – F, S: 21. pdf icon

Schaitter I. 1870. Motyle i chrząszcze z okolic Rzeszowa. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (30)–(36).– F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Stefek K. 1939. Przyczynek do fauny tęgopokrywych (coleoptera) ze Śląska i okolic sąsiednich. Pr. Oddz. Przyr. Muz. Śląskiego, Katowice, 1, str. 125–174. – F.

Stobiecki S. A. 1883. Do fauny Babiéj góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią Górę w latach 1879 i 1880. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 17, str. (1)–(84). – F. pdf icon

Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 1, 3–4, str. 183–243. – F.

Tenenbaum Sz. 1913. Chrząszcze (Coleoptera) zebrane w Ordynacyi Zamojskiej w gub. Lubelskiej. Pam. Fizyogr., Warszawa, 21, III, str. 1–72. – F. pdf icon

Trella T. 1925b. Wykaz chrząszczów okolic Przemyśla. Wżerki – Teredilia, Miękopokrywe – Malacodermata. Pol. Pismo Ent., Lwów, 3, str. 122–127. – F. pdf icon

Trella T. 1936. Wykaz Chrząszczów okolic Przemyśla. Uzupełnienie dotychczasowych wykazów. Pol. Pismo Ent., Lwów, 13, str. 85–97, 4 rys. – F. pdf icon

Varendorff [E.] v. 1917b. Entomologische Forschungen in Polen. Ent. Bl., Berlin, 13, str. 196–198. – F.

Wachtl F. 1870. Spis chrząszczów z dorzecza Soły i Koszarawy. Spraw. Kom. Fizyogr., Kraków, 4, str. (246)–(262). – F.

Weigel J. A. V. 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere. Berlin, XII –F 358 str. – F.

Zumpt F. 1931. Die Koleopterenfauna des Steppenheidebiotops von Bellinchen (Oder) und Oderberg (Fauna marchica). Eine ökologisch-geographische Studie. Beitr. Naturdenkm., Neudamm, 14, str. 363–449, 6 rys. – F.