Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Amara (Celia) ingenua (Duftschmid, 1812)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową, wschodnią i północną część Europy, notowany również z Kaukazu, Azji Mniejszej i zachodniej Syberii. Zasiedla miernie suche gleby, najchętniej zawierające domieszkę gliny, żwiru lub kamieni, unika czystych piasków i gleb pylastych, najczęściej spotykany na terenach ruderalnych, wkracza w obręb osiedli miejskich, wykazywany również z gleb uprawnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1941); Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929), Łęczyca, Mątwy pow. Inowrocław (Makólski*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Weissberg 1918, Makólski 1929, Makólski 1952, Kabacik-Wasylik 1970), Pustelnik pow. Wołomin (Makólski*); Dolny Śląsk (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Horion 1941); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1924, Kolbe W. 1928, Polentz 1938, Stefek 1939, Horion 1941); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców pow. Olkusz, Dubie pow. Chrzanów, Kraków Dębniki, Kraków Przegorzały, Kraków Zwierzyniec (Makólski*); Wyżyna Małopolska: Busko-Zdrój (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1913, Makólski 1929); Sudety Zachodnie (Letzner 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Wanka 1920, Pawłowski J. 1967), Brzesko (Makólski*); Polska (Motschulsky 1850, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Bach 1849, Letzner 1852, Gutfleisch 1859, Gerhardt 1896b, Kuhnt 1912, Makólski 1929); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla var acuminata Letzn., var. analis Letzn., var. genuina Letzn. i var. virescens Letzn.;