Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Anchicera) gravidula Erichson, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej Europie oraz lokalnie w Europie Południowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach. Gatunek leśny, spotykany pod odstającą korą świerków, w zmurszałym drewnie, pod opadłym listowiem w lasach łęgowych, pod gnijącym sianem i wśród resztek pokarmu przy paśnikach dla zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 12 Pobrzeże Bałtyku Bartoszyński 1937
KFP 12 Nizina Mazowiecka Warszawa Łomnicki M.A. 1913
KFP 12 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Horion 1960
KFP 12 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Pieskowa Skała Eichler W. 1914
KFP 12 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Horion 1960
KFP 12 Sudety Zachodnie Karkonosze Gerhardt 1908b
KFP 12 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Horion 1960
KFP 12 Pieniny Krościenko nad Dunajcem Tenenbaum 1931
KFP 12 «Prusy» Zebe G. 1852, Lentz 1857
KFP 12 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 12 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 12 «gubernia warszawska» Jakobson 1915