Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Acupalpus) meridianus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek zamieszkujący głównie południową i środkową Europę, wykazywany również z południowej części Fennoskandii, Azji Mniejszej i Kaukazu. Zasiedla otwarte, nasłonecznione tereny, unika zacienienia przez roślinność drzewiastą. Ze wszystkich gatunków omawianego rodzaju najmniej wymagający pod względem wilgotności. Przekłada nad inne ciepłe gleby piaszczysto-gliniaste, gliniaste i marglowe. Wykazywany również z pól uprawnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 3 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Burakowski 1957b, Pawłowski J. 1966
KFP 3 Pojezierze Pomorskie Szczecin Burakowski*
KFP 3 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1885, Schumann 1905, Koerth 1916, Szulczewski 1922, Blank-Weissberg 1929, Myrdzik 1933, Arnold 1935b, Burakowski 1957b
KFP 3 Nizina Mazowiecka Weissberg 1918, Makólski 1952, Burakowski 1957b
KFP 3 Podlasie Roubal 1910b
KFP 3 Puszcza Białowieska Roubal 1910b
KFP 3 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1885, Schwarz i Letzner 1874, Burakowski 1957b
KFP 3 Wzgórza Trzebnickie Letzner 1871, Letzner 1885
KFP 3 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1885, Stefek 1939
KFP 3 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908, Lgocki 1911, Stefek 1939, Burakowski 1957b
KFP 3 Wyżyna Małopolska Eichler W. 1928, Burakowski 1957b
KFP 3 Wyżyna Lubelska Burakowski 1957b
KFP 3 Wyżyna Lubelska Końskowola pow. Puławy Makólski*
KFP 3 Roztocze Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913, Burakowski 1957b
KFP 3 Nizina Sandomierska Kotula 1873
KFP 3 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1885
KFP 3 Sudety Wschodnie Letzner 1871, Letzner 1885
KFP 3 Beskid Zachodni Kelch 1846, Letzner 1871, Letzner 1885
KFP 3 Beskid Wschodni Trella 1926, Burakowski 1957b
KFP 3 Polska Łomnicki M.A. 1913, Burakowski 1960
KFP 3 «Prusy» Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857
KFP 3 «Śląsk» Weigel 1806, Bach 1849, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912
KFP 3 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 3 «Galicja Północna» Nowicki M. 1873