Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acupalpus (Stenolophus) discophorus (Fischer, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 3]
Gatunek ograniczony głównie do południowej Europy, znany również z południowej części Europy Środkowej oraz z Azji Mniejszej. W Polsce jest bardzo rzadkim chrząszczem. Pojedyncze osobniki spotykano na rozproszonych stanowiskach na brzegach rzek. Zasiedlenie północnej części naszego kraju nie jest wyjaśnione i opublikowane dane wymagają potwierdzenia nowszymi doniesieniami. W okolice Chełmna i Poznania mógł być zniesiony z południa wodami popowodziowymi. Bardzo dawne doniesienie o występowaniu w Prusach oparte było prawodpodobnie na błędnym oznaczeniu lub omyłkowym etykietowaniu miejsca znalezienia. Na Śląsku nie występuje, dane M. Łomnickiego należy odnieść do stanowisk leżących bardziej na południo-zachód od naszych granic (Morawy). Warunki ekologiczne słabo poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Chełmno (Burmeister 1939, Horion 1941); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Poznań (Schumann 1905, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka: Otwock (Hildt 1907), Zegrze pow.Nowy Dwór Mazowiecki (Makólski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Makólski*); Roztocze (Tenenbaum 1918); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Pojezierze Pomorskie: Stanowiska wątpliwe
«Prusy»: — bez stanowiska