Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Fleutiauxellus maritimus (Curtis, 1840)
Description in KFP (in Polish):
[tom 10]
Gatunek borealno-alpejski, znany z północnych rejonów Szkocji i z dalekiej północy Skandynawii, gdzie jest notowany tylko z trzech prowincji za kołem podbiegunowym oraz z Karpat, Alp i wyższych partii górskich we Francji aż do Pirenejów. W Polsce jest znany z nielicznych stanowisk w wąskim pasie łuku karpackiego, przy czym ogólnikowe dane z Tatr sprzed przeszło stu lat wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje głównie w sąsiedztwie rumowisk skalnych na przedpolu kotłów lodowcowych (w Alpach na wysokości ponad 2000 m n.p.m.), niekiedy wzdłuż potoków schodzi na niżej położone stanowiska w dolinach podgórskich, gdzie lokalnie zasiedla kamienisto-piaszczyste brzegi wód. Larwy odbywają rozwój w glebie piaszczystej, pokrytej płatami mchów i porostów, niską skąpą roślinnością trawiastą i zielną. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu-lipcu, przeważnie w piasku pod kamieniami. Postacie dojrzałe są na ogół rzadko i sporadycznie poławiane, na stanowiskach w dolinach przeważnie pojedynczo — przypuszczalnie są to osobniki wypłukane z gleby w wyższych położeniach górskich i przeniesione wodami na niżej położone tereny.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.