Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od północnych prowincji Fennoskandii oraz Karelii przez całą środkową Europę aż do Francji, środkowych Włoch, północnej Serbii oraz Siedmiogrodu. W Polsce dość rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie drzewa stojące pojedynczo, unikając drzew rosnących w głębi lasu. Znajdowano go pod zmurszałą korą drzew liściastych, zwłaszcza topól, osik, wierzb, olch i jaworów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857, Horion 1961); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Puszcza Kampinoska - Zaborów (Ślipiński*); Dolny Śląsk (Rottenberg 1868b, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kulczyński W. 1873); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873), Krzyżanowice koło Pińczowa (Ślipiński*); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Ispina woj. Kraków (Kotula 1873); Sudety Zachodnie: Góry Wałbrzyskie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910), Wisła (Stefek 1939); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Zebe G. 1852); «Prusy» (Zebe G. 1852); «Śląsk» (Bach 1849, Reitter 1870, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910)