Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hetaerius ferrugineus (Olivier, 1789)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek myrmekofilny obejmujący swym zasięgiem głównie południową i środkową Europę, wykazywany również z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Szwecji, Kaukazu. W Polsce z wyjątkiem wysokich gór występuje prawdopodobnie wszędzie, choć nie notowany dotychczas z wielu krain. Żyje w gniazdach różnych gatunków mrówek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1852, Schmidt G. 1935, Kleine 1940); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1905, Szulczewski 1922, Eichler W. 1930, Arnold 1936, Wiśniewski 1963, Wiśniewski 1967); Nizina Mazowiecka (Mazur S. 1972, Mazur S. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Mazur S. 1972); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873), okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Chechło koło Łasku (Eichler W. 1930), Rogów koło Koluszek (Kinelski i Szujecki 1959); Wyżyna Lubelska: Kraśnik Fabryczny koło Kraśnika (Mazur S. 1972); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933); Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Labler i Roubal 1933); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1949, Mazur S. 1973c); «Prusy» (Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Zaddach 1848, Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1949); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Horion 1949); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1911)

Uwagi:
«Prusy»: — terra typica! dla Hister quadratus Kugel.