Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nicrophorus (Nicrophorus) investigator (Zetterstedt, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek pospolity, szeroko rozmieszczony w północnej części Holarktyki, w Europie, w miarę posuwania się na południe, coraz rzadziej spotykany, a na północy sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W Polsce, chociaż nie znany jeszcze ze wszystkich krain, występuje prawdopodobnie w całym kraju. Znajdowany zarówno na padlinie większych, jak i mniejszych zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933, Pawłowski J. 1968); Pojezierze Pomorskie: Wieliszewo koło Słupska (Kniephof 1913), rezerwat Wierzchlas koło Tucholi (Błażejewski 1956), Klucz, Goleniów, Szczecin (Mroczkowski M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany, Czarna Struga (Mroczkowski M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1942), Oława, Bukowiec, Krzeczyn Wielki, Jemna (Mroczkowski M.*); Wzgórza Trzebnickie: Twardogóra koło Sycowa (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1936e, Polentz 1942); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: leśnictwo Cykarzew pod Częstochową (Mroczkowski 1950), Kraków (Mroczkowski M.*); Wyżyna Lubelska: Puławy, Kazimierz nad Wisłą (Mroczkowski M.*); Roztocze: Panasówka koło Biłgoraja, Ulów koło Tomaszowa Lubelskiego (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Podlesie (Mroczkowski M.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910), Szklarska Poręba (Mroczkowski M.*); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Wilke O.A. O.A. 1884, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Babia Góra (Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967), Skomielna Czarna (Mroczkowski M.*); Bieszczady: dolina Terebowca, Bereżki koło Ustrzyk Dolnych (Mroczkowski 1971); Pieniny: Ociemne (Mroczkowski M.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Mroczkowski 1955); «Pomorze» (Michow 1867); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1887, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Woj. bydgoskie» (Jurasz-Wąsowska 1960)