Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Neuraphes (Neuraphes) elongatulus (Müller et Kunze, 1822)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich i południowych prowincji Skandynawii przez środkową Europę do południowej Francji, północnych Włoch, Siedmiogrodu i Bułgarii, na wschód sięgający do Moskwy. W Polsce stosunkowo rzadko i sporadycznie spotykany na rozproszonych stanowiskach, z więcej niż połowy krain jeszcze nie notowany. Występuje pod opadłymi liśćmi, wśród mchów, pod napływkami i w murszejących pniach i gałęziach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 5 Pobrzeże Bałtyku Elditt 1855, Lentz 1857, Lentz 1879, Lüllwitz 1916
KFP 5 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922
KFP 5 Dolny Śląsk Letzner 1871, Letzner 1887, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910
KFP 5 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków-Panieńskie Skały Kotula 1872, Kotula 1873
KFP 5 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Potok Złoty koło Częstochowy Lgocki 1908
KFP 5 Wyżyna Małopolska Nieznanice koło Radomska Lgocki 1908
KFP 5 Roztocze Obrocz koło Zamościa Tenenbaum 1913
KFP 5 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Beskid Zachodni Cieszyn Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910
KFP 5 Beskid Zachodni Babia Góra Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968
KFP 5 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 5 «Pomorze» Horion 1949
KFP 5 «Prusy» Zebe G. 1852, Bach 1859, Horion 1949
KFP 5 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1889
KFP 5 «Śląsk» Bach 1859, Gerhardt 1867b, Arndt 1924
KFP 5 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 5 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 5 «Gubernia Piotrkowska» Jakobson 1910