Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bythinus securiger (Reichenbach, 1816)
Description in KFP (in Polish):
[tom 5]
Gatunek występujący głównie w środkowej Europie, notowany również z wschodniej Francji, Szwajcarii i Siedmiogrodu. W Polsce wykazywany z pojedynczych stanowisk, tylko na Śląsku liczniej poławiany. Występuje na wilgotnych łąkach i nad wodami, znajdowany pod kamieniami, napływkami, opadłymi liśćmi i innymi resztkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Linie koło Chełmna (Skwarra 1929); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1900, Gerhardt 1904, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Polentz 1935, Polentz 1940, Horion 1949); Górny Śląsk (Polentz 1935, Polentz 1938, Polentz 1939b, Polentz 1940, Horion 1949); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Horion 1949); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Horion 1949); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1887, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Kowalczyk 1972); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Besuchet 1974); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1910); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Horion 1949, Horion 1951, Pawłowski J. 1968, Besuchet 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Jakobson 1910); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Horion 1935); «Sudety» (Horion 1935); «Gubernia Kielecka» (Jakobson 1910)