Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Eusphalerum (Eusphalerum) marshami (Fauvel, 1869)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek znany głównie z pogórzy i gór w środkowej Europie, notowany również z Francji, północnych części Włoch, i Bałkanów. Wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie lokalnie spotykany. Dane o występowaniu w Polsce, oparte na znaleziskach z ubiegłego stulecia, wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Poławiany na kwitnących roślinach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1886, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 6 Sudety Wschodnie Letzner 1886, Gerhardt 1900, Gerhardt 1910
KFP 6 Beskid Zachodni Ustroń Letzner 1886
KFP 6 «Śląsk» Jakobson 1908, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1963
KFP 6 «Galicja» Jakobson 1908
KFP 6 «Karpaty» Ganglbauer 1895, Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 «Sudety» Horion 1963
KFP 6 «Beskidy» Wanka 1927, Horion 1963