Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olophrum piceum (Gyllenhal, 1810)
Description in KFP (in Polish):
[tom 6]
Gatunek rozmieszczony od Wysp Brytyjskich i południowej części Fennoskandii przez całą Europę aż do Francji i północnych Włoch. W Polsce znany z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na wilgotnych miejscach w pobliżu wód i w lasach łęgowych, pod opadłym listowiem, wśród mchów i w grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk-Stogi Dommer 1850, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 6 Pobrzeże Bałtyku Zaleskie woj. Słupsk Lüllwitz 1916
KFP 6 Pojezierze Pomorskie Bielsko Pomorskie Szujecki A.*
KFP 6 Pojezierze Mazurskie Judyty woj. Olsztyn Lentz 1879
KFP 6 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Szulczewski 1947, Skwarra 1929
KFP 6 Dolny Śląsk Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Scheerpeltz 1929
KFP 6 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1937
KFP 6 Góry Świętokrzyskie Szujecki A.*
KFP 6 Sudety Zachodnie Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Scheerpeltz 1929
KFP 6 Sudety Wschodnie Zebe G. 1852, Kelch 1846, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910
KFP 6 Beskid Zachodni okolice Cieszyna Wanka 1927
KFP 6 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1930b
KFP 6 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 6 «Prusy» Zebe G. 1852
KFP 6 «Śląsk» Kolbe W. 1892, Kuhnt 1912, Horion 1963