Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Paragabrius micans (Gravenhorst, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek palearktyczny rozprzestrzeniony w prawie całej Europie, w Fennoskandii przekraczający daleko koło podbiegunowe, notowany nadto z Ameryki Północnej. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, przy tym niektóre dane mogą się odnosić do innego gatunku — Paragabrius micantoides Benick et Lohse, z Polski nie wykazywanego, lecz bardzo podobnego i niedawno wyróżnionego. Występuje na miejscach szlamistych nad rzekami i jeziorami, na terenach bagiennych i w olszynach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1966); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1886, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Arnold 1936); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Breymeyer 1966, Szujecki 1968), koło Ostrowi Mazowieckiej (Szujecki 1971), okolice Wyszkowa (Szujecki A.*); Puszcza Białowieska (Majewski T. 1973); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1874, Gerhardt 1879, Schwarz i Letzner 1874); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1886); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1886, Kotula 1873, Lgocki 1908), Wyżyna Małopolska (Szujecki A.*); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Sudety Wschodnie (Letzner 1871, Letzner 1886); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1966); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Letzner 1847g, Schilsky 1909, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)