Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acylophorus wagenschieberi Kiesenwetter, 1850
Description in KFP (in Polish):
[tom 7]
Gatunek występujący w środkowej Europie, Holandii, południowej, części Fennoskandii i w Karelskiej ASRR, wykazany nadto z Mandżurii. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, od niedawna znany tylko z dwu stanowisk. Dawne, ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Galicji i Polsce opierały się na znaleziskach będących obecnie poza naszymi granicami. Na ogół rzadko i sporadycznie poławiany gatunek torfowiskowy, niekiedy lokalnie występuje gromadnie. Znajdowany w wilgotnej warstwie mchów na pobrzeżach moczarów torfowiskowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Horion 1965, Szujecki 1965d, Szujecki 1965e, Szujecki 1966); Roztocze: Krasnobród woj. Zamość (Horion 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Jakobson 1909)