Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bolitochara obliqua Erichson, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozprzestrzeniony od Wysp Brytyjskich, Francji i Belgii przez całą środkową część Europy aż do Włoch i Grecji. Najdalej na wschód wysunięte, znane stanowiska to Moskwa, Mohylew i Kijów. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale nie znany jest jeszcze z wielu krain. Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste, gdzie sięga do strefy subalpejskiej. Spotykany w ciągu całego roku, przeważnie w hubach na zmurszałych drzewach liściastych, rzadziej na świerkach i sosnach, pod obluźnioną korą, opadłymi, pleśniejącymi liśćmi oraz wiązkami chrustu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Horion 1967); Pojezierze Mazurskie: nadl. Przerwanki w Puszczy Boreckiej (Okołów 1963), Upałty koło Giżycka (Horion 1967); Puszcza Białowieska (Szujecki 1963); Dolny Śląsk (Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921b, Kolbe W. 1928, Polentz 1929b); Górny Śląsk (Nowotny i Polentz 1933, Polentz 1938, Polentz 1939b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Capecki 1969); Roztocze (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie (Kraatz 1856c, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1852), Góry Kłodzkie (Gerhardt 1900); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Kolbe W. 1908, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Bałazy 1966); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Lentz 1876); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Vorbringer 1902); «Prusy Północne» (Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Wanka 1915, Horion 1951); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Gerhardt 1907); «Gubernia Piotrkowska» (Jakobson 1909)