Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Calodera nigrita Mannerheim, 1831
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek północnopalearktyczny, występujący w całej środkowej i północnej części Europy. W Polsce na ogół notowany z pojedynczych stanowisk w kilku krainach — tylko na Śląsku znany z większej liczby miejscowości. Zasiedla szlamiste pobrzeża rzek, stawów i kałuż oraz zacienione miejsca wilgotne w lasach. Znajdowany pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i w napływkach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1879, Szujecki 1963); Nizina Mazowiecka: Pomiechówek koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Szujecki 1963); Dolny Śląsk (Gerhardt 1874, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1911, Kolbe W. 1924, Scholz R. 1931b, Polentz 1932b, Polentz 1943); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Polentz 1940); Beskid Zachodni: Strumień (Wanka 1920); Polska (Horion 1967); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szujecki 1963)