Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Haploglossa pulla (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Gatunek rozmieszczony prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych części północnych oraz Półwyspu Iberyjskiego. W Polsce, chociaż brak jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, prawdopodobnie występuje na całym obszarze oprócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i górskie, gdzie dociera do strefy subalpejskiej. Występuje w gniazdach ptaków zasiedlających dziuple drzew, zwłaszcza w gniazdach sów i dzięciołów, spotykany również w gniazdach wron i srok oraz w skrzynkach lęgowych. Niekiedy znajdowany w gniazdach myszy w dziuplach przy podstawie pni, jak również wśród mchów i opadłego listowia koło starych drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie: Klucz woj. Szczecin (Kleine 1940); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Szujecki 1967); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1886, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Wagner H. 1941); Nizina Mazowiecka: Podkowa Leśna koło Warszawy (Gotzman i Szujecki 1968), Warszawa-Bielany (Szujecki 1968); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1907, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1928, Polentz 1942, Polentz 1944); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Letzner 1871, Letzner 1886, Leder 1872, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Taciszów koło Gliwic (Kolbe W. 1924); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Bielany (Kotula 1872, Kotula 1873); Sudety Zachodnie (Letzner 1886, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1886, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Bieszczady (Szujecki A.*); Polska (Nowicki M. 1873b, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Arndt 1924); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)