Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Polychara) rufitarsis Heer, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 8]
Wysokogórski gatunek o zasięgu ograniczonym do gór środkowej części Europy, Francji, Szwajcarii i północnych Włoch, notowany też z Bośni. Wszędzie rzadko i sporadycznie znajdowany. W Polsce pewne stanowiska leżą w Sudetach i Beskidach Zachodnich, na stanowiska nizinne bywa prawdopodobnie znoszony z gór wiatrami lub wodami powodziowymi. Występuje głównie w strefie subalpejskiej: na halach — pod przesuszonym nawozem krowim oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi; ponad górną granicą lasu — na pobrzeżach pól śnieżnych lub w innych miejscach wilgotnych, pod kamieniami, wśród kęp trawy, mchów i porostów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Letzner 1874e, Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Letzner 1876, Letzner 1886, Gerhardt 1910); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Koltze 1873, Letzner 1874e, Letzner 1876, Letzner 1880, Letzner 1886, Gerhardt 1910, Horion 1967); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1910, Scholz R. 1929f); Beskid Zachodni: Babia Góra (Pawłowski J. i Szujecki 1966, Pawłowski J. 1967); Tatry (Rybiński 1897); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1889, Jakobson 1910); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Wanka 1927, Horion 1951); «Karpaty» (Horion 1967); «Sudety» (Horion 1967); «Beskidy» (Horion 1967)