Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej. Występuje prawie w całej Europie, docierając na północ do południowej Szkocji, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze w osiedlach ludzkich i ich bliskim sąsiedztwie, nie jest wykazany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje w osiedlach ludzkich, zwłaszcza w magazynach zboża, składach produktów żywnościowych, piekarniach, młynach i mieszkaniach; niekiedy znajdowano go również w gołębnikach i gniazdach bocianich na domach wiejskich. Samica składa do około 1200 jaj w ciągu kilku miesięcy. W zależności od temperatury i pożywienia cykl rozwojowy może przebiegać w ciągu około 40 dni, ale może być przedłużony nawet 30-krotnie. W temperaturze 20°C z jaj wylęgają się larwy po około 10 dniach. Larwy żerują na ziarnach zbóż wszelkich gatunków, linieją normalnie 3-4 razy, przy przedłużonym rozwoju liczba linień powiększa się kilkakrotnie. Przed przepoczwarczeniem opuszczają żerowiska, by zbudować komory poczwarkowe w miękkim drewnie, w szczelinach podłogi i ścian oraz w innych zakamarkach. Przezimowują zarówno larwy, jak i postacie dojrzałe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Gdańsk, Gdynia (Leska 1962, Kamiński 1972); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeźno (Albien 1905, Wengris 1962); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Albien 1905, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Janicki i in. 1959); Dolny Śląsk (Letzner 1849e, Letzner 1871, Letzner 1871b, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Matz 1887), nadl. Łobodno leśnictwo Lemańsk (Haber 1952); Wyżyna Małopolska: Łódź (Kamiński 1968); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1939b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Prusy» (Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Gerhardt 1866, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)