Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek kosmopolityczny, rozprzestrzeniony niemal na całej kuli ziemskiej. Występuje prawie w całej Europie, docierając na północ do południowej Szkocji, środkowych prowincji Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce prawdopodobnie na całym obszarze w osiedlach ludzkich i ich bliskim sąsiedztwie, nie jest wykazany jednak jeszcze z wielu krain. Występuje w osiedlach ludzkich, zwłaszcza w magazynach zboża, składach produktów żywnościowych, piekarniach, młynach i mieszkaniach; niekiedy znajdowano go również w gołębnikach i gniazdach bocianich na domach wiejskich. Samica składa do około 1200 jaj w ciągu kilku miesięcy. W zależności od temperatury i pożywienia cykl rozwojowy może przebiegać w ciągu około 40 dni, ale może być przedłużony nawet 30-krotnie. W temperaturze 20°C z jaj wylęgają się larwy po około 10 dniach. Larwy żerują na ziarnach zbóż wszelkich gatunków, linieją normalnie 3-4 razy, przy przedłużonym rozwoju liczba linień powiększa się kilkakrotnie. Przed przepoczwarczeniem opuszczają żerowiska, by zbudować komory poczwarkowe w miękkim drewnie, w szczelinach podłogi i ścian oraz w innych zakamarkach. Przezimowują zarówno larwy, jak i postacie dojrzałe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 11 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk, Gdynia Leska 1962, Kamiński 1972
KFP 11 Pojezierze Pomorskie Szczecin Kamiński 1972, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972
KFP 11 Pojezierze Mazurskie Wąbrzeźno Albien 1905, Wengris 1962
KFP 11 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Letzner 1871, Letzner 1888, Albien 1905, Gerhardt 1910, Dorn 1919, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Janicki i in. 1959
KFP 11 Dolny Śląsk Letzner 1849e, Letzner 1871, Letzner 1871b, Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 11 Górny Śląsk Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stefek 1939
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kraków Matz 1887
KFP 11 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska nadl. Łobodno leśnictwo Lemańsk Haber 1952
KFP 11 Wyżyna Małopolska Łódź Kamiński 1968
KFP 11 Beskid Zachodni Cieszyn Letzner 1888, Gerhardt 1910
KFP 11 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1923c, Trella 1939b
KFP 11 Polska Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936
KFP 11 «Prusy» Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 11 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1829b, Gerhardt 1866, Kuhnt 1912
KFP 11 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 11 «Karpaty» Nowicki M. 1873