Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Malachius geniculatus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej oraz w południowej części Europy Środkowej, notowany również z Syberii, Kaukazu, Azji Mniejszej, Armeńskiej SRR, Turkmeńskiej SRR i Iranu. Występowanie omawianego chrząszcza w Polsce winno być potwierdzone nowymi materiałami, ponieważ jedyna wzmianka sprzed przeszło stu lat nie znalazła później nigdzie potwierdzenia, a ogólnikowe dane o zasiedleniu Polski opierały się głównie na stanowiskach obecnie leżących poza naszą granicą wschodnią. Wymagania ekologiczne i bionomia nie są dotychczas poznane.
[tom 22]
Gatunek opisany z Dalmacji, rozsiedlony głównie w Europie Południowej, skąd na północ sięga po Szwajcarię, Austrię, Morawy, Słowację i Niemcy, notowany ponadto z Syberii, Kaukazu, Azji Mniejszej, Armenii, Turkmenii i Iranu. Z Polski podany jeden raz z Żywca przed przeszło 120 laty, ale z powodu nie potwierdzenia jego występowania nie został zaliczony do chrząszczy krajowych. Stosunkowo niedawno stwierdzony na trzech stanowiskach w dwu krainach południowych. Gatunek kserotermofilny, poławiany w suchych dąbrowach, w nasłonecznionych dolinach rzecznych, w Górach Pieprzowych na lessowych ściankach o specyficznym mikroklimacie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Nunberg 1986), rezerwat Góry Pieprzowe (Kuśka 1989b); Wyżyna Lubelska: Opoka Duża koło Annopola (Borowiec i Kania 1995); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1953); «Śląsk» (Jakobson 1911); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)