Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek europejski, zamieszkujący głównie południową, środkową i wschodnią część Europy, wykazywany także z południowych prowincji Finlandii, docierający na wschód do południowego Uralu. Mimo braku udokumentowanych danych z niektórych krain występuje prawdopodobnie w całej Polsce prócz wyższych partii górskich. Zasiedla suche dziuple w starych, żywych, stojących drzewach liściastych różnych gatunków. Występuje również w martwym drewnie pni w miejscach pozbawionych kory oraz w tylcach grubych gałęzi. Dogodne warunki rozwoju ma w grubych nasłonecznionych pniach na pobrzeżach lasu oraz w pojedynczo stojących drzewach w parkach, ogrodach, alejach i przydrożach. W piśmiennictwie podaje się jako materiał żywicielski drewno kilkudziesięciu gatunków drzew liściastych — w naszych warunkach najczęściej spotykano larwy w drzewach o miękkim drewnie, jak topola, kasztanowiec, klon i lipa. Cykl rozwojowy trwa dwa-trzy lata. Larwy żerują w wilgotnym, butwiejącym drewnie, stykającym się z suchą warstwą zewnętrzną drewna. W jednym drewnie siedliskowym żerują jednocześnie larwy różnego wieku, toteż przez długi okres może się wywodzić co roku następne pokolenie. Wskutek wieloletniej działalności larw z przerobionego drewna tworzy się miękka, kleista masa (B. Burakowski*). Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do lipca. Aktywny tryb życia prowadzą wieczorem i nocą, za dnia są ukryte w dziuplach i szczelinach drzewa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie (Lipp 1940, Kinelski i Szujecki 1959, Horion 1974), Myślibórz (Burakowski B.*); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1879, Horion 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Schumann 1904, Schumann 1905b, Schumann 1906, Tumm 1904, Meyer 1909, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Tenenbaum 1931, Kinelski i Szujecki 1959, Bałazy i in. 1974, Horion 1974, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Ciszkiewicz 1923, Tenenbaum 1931, Stobiecki 1939, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b, Burakowski 1982), Świder koło Otwocka (Łoś K.*), Szczytno koło Sochaczewa (Śliwiński Z.*); Puszcza Białowieska: Budy woj. Białystok (Śliwiński i Bielewicz 1976, Gutowski 1985), Białowieża (Gruszka A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Polentz 1939b, Polentz 1943, Strojny 1974c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Śliwiński i Lessaer 1970); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Łomnicki M.A. 1866), Kraków-Dębniki (Śliwiński Z.*); Wyżyna Małopolska: Łódź (Śliwiński 1961), Rogów koło Koluszek (Dominik 1966c); Góry Świętokrzyskie: Słupia Nowa (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Sulma 1930), Hrubieszów (Ziarko S.*); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Beskid Zachodni (Reitter 1870, Wachtl 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925, Trella 1930c, Tenenbaum 1931); Bieszczady: góra Przysłup koło Cisny (Burakowski B.*), dolina Wołosatego (Śliwiński Z.*); «Pomorze» (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Pongrácz 1923, Kuntze i Noskiewicz 1926); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Rotermund 1834, Kuhnt 1912, Horion 1974); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)