Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenocorus (Stenocorus) meridianus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek znany z południowej, środkowej i wschodniej części Europy, Wysp Brytyjskich, południowych prowincji Fennoskandii oraz Syberii, gdzie dociera do Bajkału. W środkowej Europie występuje głównie na przedgórzach i w górach, w Alpach łowiono go na wysokościach do około 2200 m n.p.m. W Polsce jest chrząszczem rzadko i sporadycznie spotykanym. Prócz wysokich gór występuje prawdopodobnie w całym kraju, aczkolwiek nie jest jeszcze notowany z niektórych krain. Zasiedla lasy liściaste i mieszane oraz ogrody. Postacie dojrzałe ukazują się w maju i są spotykane do sierpnia, największe nasilenie pojawu przypada na czerwiec i lipiec. Chrząszcze dla uzyskania dojrzałości płciowej pobierają w dni słoneczne pokarm uzupełniający z pyłków kwiatów roślin należących do rodzin baldaszkowatych (Umbelliferae), różowatych (Rosaceae) i złożonych (Compositae). Samica składa jaja w korzenie pod powierzchnią ziemi, w szyje korzeniowe grubopiennych, osłabionych lub uszkodzonych pożarem drzew, w pieńki oraz leżące na ziemi kłody i grube gałęzie, Jako materiał żywicielski larw piśmiennictwo podaje zmurszałe drewno dębów, buków, olch, topól, brzóz, wiązów, wierzb, jesionów i drzew owocowych. Cykl rozwojowy trwa około trzech lat. Larwy drążą chodniki początkowo pod korą, później naruszają również drewno. Żerujące larwy spotykano w korzeniach o średnicy 0,5-6,5 cm. Komorę poczwarkową budują bądź w zmurszałym drewnie korzeni, bądź obok w glebie na głębokości 5-10 cm pod powierzchnią ziemi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879, Timm 1915, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: okolice Kartuz (Brischke 1892); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Augustowska — Gruszki (Wanat M.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Schreiber 1906, Szulczewski 1922, Bałazy i in. 1974, Gutowski 1984b), Turew koło Kościana (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Burakowski i Nowakowski 1981b), Warszawa-Młociny (Łoś K.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Matuschka 1896, Gerhardt 1899b, Gerhardt 1899d, Gerhardt 1910, Polentz 1932b, Polentz 1936e, Polentz 1938, Śliwiński i Lessaer 1970, Strojny 1974c), Kamieniec Ząbkowicki (Śliwiński Z.*); Wzgórza Trzebnickie (Gerhardt 1891c); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919, Sulma 1931, Śliwiński i Lessaer 1970); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891c, Spaček 1929, Śliwiński 1961); Beskid Zachodni (Nowicki M. 1858, Reitter 1870, Wachtl 1870, Heyrovský 1930, Stefek 1939); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1925, Śliwiński i Lessaer 1970), Krzywcza koło Przemyśla, Węgierka koło Jarosławia (Śliwiński Z.*); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919); «Pomorze» (Horion 1951, Horion 1974); «Prusy» (Lentz 1857, Horion 1951, Horion 1974); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Karpaty» (Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)