Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coccinella undecimpunctata Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek zasiedlający głównie tereny nadmorskie w Afryce Północnej i Europie, docierający na północ do Islandii i skrajnych prowincji Fennoskandii, notowany również z Azji i Ameryki Północnej. Wewnątrz lądu spotykany przeważnie na słonawiskach, dlatego też przez niektórych autorów uważany za gatunek halofilny, aczkolwiek niekiedy wykazywano go ze stanowisk nie wykazujących obecności soli. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany tylko z sześciu krain. Znajdowany najczęściej na niskiej roślinności i na trawach porastających wydmy nadmorskie, pobrzeża rzek, zbocza dolin i skarp grobli. Spotykany również wśród szczątków roślinnych naniesionych przez wody powodziowe.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Bartoszyński A. 1937. Studia koleopterologiczne na wybrzeżu polskim Bałtyku. Dalszy ciąg badań nad chrząszczami Helu. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., Warszawa, 3, str. 69-80. – F.

Bielawski R. 1959. Biedronki – Coccinellidae. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», 19, 76. Warszawa, 92 str., 266 rys. – F.

Chłodny J. 1977b. Biedonki (Coccinellidae) w uprawach brzozy brodawkowatej (Betula verrucosa Ehrh.) pozostających pod wpływem szkodliwego oddziaływania przemysłu. Pr. I. B. Leśn., Warszawa, 531-536, str. 61-72, 1 rys. – F.

Cykowski R. K. 1979. Chrząszcze (Coleoptera) pasa przymorskiego podnóża wydm szarych Słowińskiego Parku Narodowego. Biul. Inform. PTEnt., Warszawa, 22, str. 29-34, 1 rys. – F.

Czechowska W. i R. Bielawski. 1981. Coccinellids (Coleoptera, Coccinellidae) of Warsaw and Mazovia. Memorab. Zool., Warszawa., 34, str. 181-197. – F.

Gerhardt J. 1905b. Neuheiten der schlesischen Koleopterenfauna aus dem Jahre 1904. Z. Ent., Breslau, (N. F.) 30, str. 9-10. – F.

Gerhardt J. 1905d. Neuheiten der schlesischen Koleopterenfauna aus dem Jahre 1904. Dtsch. Ent. Z., Berlin, 1905, str. 223-224. – F.

Gerhardt J. 1910. Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage, Berlin, XVI + 431 str. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1961. Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer. Band VIII: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisidae), Teredilia, Coccinellidae. Überlingen-Bodensee, XVI + 375 str. – F.

Illiger K. 1798. Verzeichniss der Käfer Preussens. Entworfen von Johann Gottlieb Kugelann Apotheker in Osterode. Halle, XLII + 510 str. – F, S: 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 21.

Kaczmarek St. 1973b. Czy biedronki (Coccinellidae) niszczą stonkę ziemniaczaną (Leptinotarsa decemlineata Say)? Prz. Zool., Wrocław, 17, str. 451-453, 1 rys. – F.

Kaczmarek St. 1973c. Studies on the Aphidophagous Coccinellidae of cultivated fields in the Koszalin administrative district. Ekol. Pol., Warszawa, 21, str. 377-403. – F.

Kessler A. 1908. Verzeichnis der in u. um Sommerfeld (Lausitz) vorkommenden Coccinelliden. Int. Ent. Z., Guben, 2, str. 236. – F.

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Lengerken H. v. 1929. Die Salzkäfer der Nord- und Ostseeküste mit Berücksichtigung der angrenzenden Meere sowie des Mittelmeeres, des Schwarzen und des Kaspischen Meeres. Eine ökologisch-biologisch-geographische Studie. Z. Wiss. Zool., Leipzig, 135, str. 1-162, 18 rys. – F.

Lentz [F. L.]. 1857. Neues Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg, 170 str.; również: N. Preuss. Prov.-Bl., A. F., Königsberg, 11-1857, str. 45-64, 124-138, 248-273, 12-1857, str. 27-43, 109-126, 165-174. – F.

Lüllwitz A. 1916. Verzeichnis der im Regierungsbezirk Köslin aufgefundenen Käfer. Stett. Ent. Ztg., Stettin, 76, str. 205-264. [Wydane też jako odbitka w 1915 r. z odrębną paginacją: 60 str.]. – F. pdf icon

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Myrdzik K. 1933. Materiały do fauny chrząszczy lądowych województwa Poznańskiego. Pr. Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 6, str. 173–194. – F.

Obarski J. 1960b. Próba ustalenia składu entomofauny roślin baldaszkowatych na podstawie odłowów owadów z kolendry, kopru włoskiego i kminku. Biul. IOR, Poznań, 9, str. 105–112. – F.

Obarski J. 1961b. Dalsze badania nad entomofauną roślin baldaszkowatych oraz próba jej analizy na podstawie 3-letnich wyników. Biul. IOR, Poznań, 13, str. 123–159. – F.

Pruszyński S. i J. Lipa. 1971. The occurrence of predatory Coccinellidae on alfalfa crops. Ekol. Pol., Warszawa, 19, str. 365–386, 4 rys. – F.

Siebold C. Th. E. v. 1847. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere der Provinz Preussen. (Zehnter Beitrag). Die preussischen Käfer. N. Preuss. Prov.-Bl., Königsberg, 3, str. 203–219, 350–367, 419–451. – F, S: 19.

Stebnicka Z. 1972. Coccinellidae (Coleoptera) okolic Krakowa. Acta Zool. Cracov., Kraków, 17, str. 1–36, 12 rys. – F.

Szulczewski J. W. 1922. Chrząszcze Wielkopolski. Prace Kom. Mat.-Przyr. PTPN, B, Poznań, 1, 3–4, str. 183–243. – F.

Weigel J. A. V. 1806. Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Herzogthums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere. Berlin, XII –F 358 str. – F.