Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenurella septempunctata (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią część środkowej Europy oraz południowo-wschodnią Europę, wykazywany też z Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii i północnego Iranu. W środkowej Europie występuje na ciepłych stanowiskach zbliżonych do lasostepu. W Polsce chrząszcz ten należy do rzadkości. Notowano go z pojedynczych stanowisk tylko w czterech krainach, a ostatnie dane o jego połowach pochodzą sprzed 50 lat. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Śląsku i w Galicji opierają się na danych odnoszących się do stanowisk leżących poza naszymi granicami. Zasiedla jasne drzewostany i zarośla, przylegające do nich łąki oraz zbocza kserotermiczne. Bionomia tego gatunku jest bardzo słabo poznana. Brak jest wiadomości o jego niższych postaciach rozwojowych. Imagines poławiano w czerwcu i lipcu, głównie na kwiatostanach roślin baldaszkowatych (Umbelliferae) oraz na kwiatach krwawników — Achillea L. oraz malin — Rubus L., poza tym chrząszcze wyhodowano z larw znalezionych w gałęzi leszczyny — Corylus avellana L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kinel 1919, Sulma 1931); Beskid Zachodni: Piwniczna (Sulma 1931); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1917, Sulma 1931); Beskid Wschodni (Sulma 1931); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1974); «Śląsk» (Reitter 1912, Heyrovský 1930); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858)