Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Necydalis major Linnaeus, 1758
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek występujący w północnej i środkowej części Europy, spotykany także sporadycznie w południowo-wschodniej Europie, sięgający na wschód przez Syberię po wybrzeża Oceanu Spokojnego i Sachalin. W środkowej Europie zasiedla tereny nizinne i pagórkowate, w Fennoskandii sięga do dalekiej północy. W ubiegłym stuleciu był częściej spotykany niż obecnie, a w niektórych okolicach zupełnie wyginął wskutek skrzętnego usuwania uszkodzonych lub chorych drzew, które są siedliskami dla larw tego gatunku. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale jest wszędzie rzadko i sporadycznie, przeważnie pojedynczo znajdowany. Cykl rozwojowy trzyletni, ale ulega przedłużeniu przy bardzo suchym materiale lęgowym. Larwy żerują w martwym drewnie w miejscach pozbawionych kory na nasłonecznionych pniach, w grubych gałęziach i tylcach uszkodzonych żywych lub obumierających drzew oraz stojących złomów. Jako drzewa żywicielskie podawano w piśmiennictwie: brzozy — Betula L., olsze — Alnus Mill., buk — Fagus L., grab — Carpinus L., klony — Acer L., jesiony — Fraxinus L., czeremchy — Padus Mill., lipy — Tilia L., wierzbę iwę — Salix caprea L., topolę osikę — Populus tremula L., i wiśnię pospolitą — Cerasus vulgaris Mill. Larwa drąży głęboko podłużne chodniki dochodzące do 50 cm. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i przeżywają do lipca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Helm 1880, Kohlhoff 1885, Brischke 1889, Kinelski i Szujecki 1959, Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie: Batowo woj. Szczecin (Schmidt G. 1942), Łędyczek woj. Słupsk (Kinelski i Szujecki 1959); Pojezierze Mazurskie: nadl. Stary Dzierzgoń (Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Varendorff 1905, Schreiber 1906, Schumann 1906, Hildt 1917, Reineck 1919, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Bałazy i in. 1974, Bałazy i in. 1979, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b), Biskupice koło Pobiedzisk (Śliwiński Z.*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b, Burakowski 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1871, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Müller E. 1894, Polentz 1932, Capecki 1969, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Zaćwilichowski 1922), okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925); Wyżyna Małopolska (Śliwiński 1961, Dominik 1966c, Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970, Horion 1974), Janowice koło Sandomierza (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925), Snopków koło Jastkowa, Wojsławice woj. Chełm (Ziarko S.*); Roztocze (Skuratowicz i Urbański 1953, Fijałkowski i Izdebski 1959); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Puszcza Niepołomicka (Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Stobiecki 1883, Wanka 1927, Heyrovský 1930, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1925), Pruchnik woj. Przemyśl, Głęboka woj. Krosno (Śliwiński i Lessaer 1970), Krosno (Gruszka A.*); Bieszczady (Śliwiński i Lessaer 1970); Pieniny (Sitowski 1911), Trzy Korony (Strojny 1968); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Pomorze» (Horion 1974); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Horion 1974); «Śląsk» (Weigel 1806, Rottenberg 1868b, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)