Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony w krajach śródziemnomorskich, środkowej Europie i południowej części Europy Północnej, docierający na wschód do Uralu Południowego, Azji Mniejszej, Kaukazu, Armenii, północnego Iranu i Turkiestanu. W Polsce występuje na całym obszarze prócz wyższych partii górskich, nie jest jednak jeszcze notowany z kilku krain. Zasiedla drzewostany liściaste i mieszane z dużym udziałem dębu — Quercus L., który jest głównym drzewem żywicielskim larw. Rzadziej jest opadany buk — Fagus L., grab — Carpinus L., jesiony — Fraxinus L., lipy — Tilia L. i wierzby — Salix L. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu-lipcu i występują do połowy sierpnia. Przebywają na pniach drzew lęgowych, wykazując aktywność w czasie pogodnych, słonecznych dni. Samica składa jaja w szczeliny kory, zarówno na grubych, jak i cienkich, obumierających drzewach, nie okorowanych niedawno powalonych lub ściętych pni i gałęzi, na słupach i drewnie sągowym. Larwa żeruje pod korą, naruszając głęboko biel. Starsza larwa w drugiej połowie lata wgryza się w drewno na głębokość 2-4 cm i drąży podłużny chodnik, na końcu którego buduje komorę poczwarkową, w której zimuje. Przepoczwarczenie odbywa się na wiosnę. Imagines po opuszczeniu komór nie odwiedzają kwiatów i zaraz przystępują do rozmnażania. Generacja jednoroczna przy rozwoju w świeżym drewnie, w warunkach niesprzyjających cykl rozwojowy może być przedłużony do dwóch lat. Gatunek ten jest zaliczany zarówno do szkodników fizjologicznych, jak i technicznych drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Lipp 1935, Lipp 1940, Schmidt G. 1936, Koehler i in. 1961, Ratajczak 1972); Pojezierze Mazurskie (Koehler i in. 1961, Sierpiński 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Schumann 1904, Schumann 1906, Tumm 1904, Schreiber 1906, Szulczewski 1922, Weyrich 1930, Ratajczak 1972, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1977, Bałazy i Michalski 1984, Gutowski 1984b, Tomalak 1984), Zielonka koło Poznania (Gutowski J.M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Hildt 1917, Stobiecki 1939, Koehler i in. 1957, Kinelski i Szujecki 1959, Burakowski i Nowakowski 1981b, Burakowski 1982); Podlasie: Biała Podlaska (Koehler i in. 1961); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949c, Karpiński 1949d, Karpiński 1954c, Koehler i in. 1958, Ratajczak 1972, Gutowski 1985); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Polentz 1932b, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Gutowski J.M.*), Trzebnica (Śliwiński Z.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Scheidt 1919, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Jabłoński 1869), okolice Częstochowy (Ciszkiewicz 1925); Wyżyna Małopolska (Koehler i in. 1961, Śliwiński 1961, Dominik 1966c, Ratajczak 1972), Opoczno (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Ciszkiewicz 1925, Sulma 1930, Koehler i in. 1961, Sierpiński 1963); Roztocze: góra Nart woj. Zamość (Tenenbaum 1913), Zwierzyniec woj. Zamość (Fejfer F. 1924, Tenenbaum 1931); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Capecki 1969, Ratajczak 1972, Starzyk J.R. 1974, Starzyk J.R. 1976b, Starzyk J.R. 1977, Starzyk J.R. 1977b, Starzyk J.R. 1979, Starzyk J.R. 1979b, Starzyk J.R. 1979c, Starzyk J.R. 1981, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Król 1983); Sudety Wschodnie (Koehler i in. 1961); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Wachtl 1870, Stefek 1939, Dominik 1971); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1925, Capecki 1969), Borowiec i Węgierka koło Rożwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady: nadl. Lutowiska (Capecki 1969, Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Dominik 1955b); Polska Południowa (Capecki 1971); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Reitter 1870, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Polentz 1932); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)