Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcadion pedestre (Poda, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący Półwysep Bałkański, sięgający na północ po Austrię, Węgry, Słowację i Morawy oraz Mołdawię i południowo-zachodnią część Ukrainy — centrum jego występowania leży w Austrii, skąd znanych jest najwięcej stanowisk. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny. I. Schilsky (1888) podał go ze Śląska, prawdopodobnie omyłkowo, gdyż nie uwzględnił go w pracy późniejszej (1909). Pominął go również w wykazie chrząszczy śląskich J. Gerhardt (1910), natomiast dane o występowaniu po lewej stronie Bugu (Hildt 1917) opierały się na stanowisku leżącym poza naszą granicą, koło Kamieńca Podolskiego. Dane o znalezieniu tego gatunku jakoby w miejscowości Obora na Śląsku Dolnym nie znalazły później potwierdzenia i były kwestionowane (R. Scholz 1935j, Franz 1936). Ogólnikowa wzmianka o występowaniu D. pedestre (Poda) w południowo-wschodniej Polsce opierała się prawdopodobnie na danych odnoszących się do stanowisk leżących na obszarze górnego Bugu, znajdujących się obecnie poza naszą granicą. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne nie wyklucza się znalezienia omawianego gatunku na obszarach sąsiadujących z Bramą Morawską i granicą południowo-wschodnią. Bionomia i cykl rozwojowy tego gatunku nie są poznane. Postacie dojrzałe spotykano od wczesnej wiosny do początku czerwca na stanowiskach z rzadką roślinnością trawiastą, na zboczach parowów, na skarpach rowów, poboczach dróg polnych i miedzach.
[tom 22]
Gatunek opisany z Grecji; obejmujący zasięgiem Półwysep Bałkański, na północ sięgający po Węgry, Austrię, Morawy, Słowację, Mołdawię i południowo-zachodnią część Ukrainy. W Polsce notowany ze Śląska prawdopodobnie błędnie; wzmianka ogólnikowa o występowaniu w południowo-wschodniej Polsce opierała się na danych odnoszących się do stanowisk leżących obecnie poza naszą granicą. Z uwagi na brak udokumentowanych danych o występowaniu Dorcadion pedestre (Poda) w naszym kraju, nie zaliczamy go do fauny Polski.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Obora woj. Legnica (Polentz 1933, Polentz 1935), na północ od Legnicy (Noskiewicz 1950c); Polska południowo-wschodnia (Plavilstshikov 1958); «Śląsk» (Schilsky 1888); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Brama Morawska (Pawłowski J. 1995)