Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiopus punctulatus (Paykull, 1800)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu z powodu mylenia go z L. nebulosus (L.). Notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk w środkowej części Europy, docierający na zachód do Szwajcarii i wschodniej Francji, wykazywany ponadto z pojedynczych stanowisk na południu Szwecji i Finlandii. W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany dotychczas tylko z 8 krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Bionomia tego gatunku jest poznana fragmentarycznie, a niższe postacie rozwojowe nie były dotychczas opisane. Według G. Reinecka (1919) chrząszcz ten jest ekologicznie związany z topolą osiką — Populus tremula L. Postacie dojrzałe występują od połowy maja do lipca; spotykano je na stosach świeżego chrustu i na suchych gałęziach żyjących osik oraz na ich pniach i drewnie sągowym. Na gałęziach i drewnie z opadniętą korą nie występuje. Chrząszcze spoczywają zwykle nieruchomo na gałęziach, a zaniepokojone spadają. Są bardzo ożywione w dni parne, przed burzą, kiedy to żwawo biegają i odbywają loty. Kopulacja następuje w drugiej połowie czerwca. Niektórzy autorzy podają niesprawdzone dane, jakoby rozwój larwalny mógł się odbywać w topoli czarnej — Populus nigra L., w lipach — Tilia L. oraz dębach — Quercus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1857); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1857, Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Hildt 1917, Szulczewski 1922, Horion 1974); Puszcza Białowieska (Śliwiński i Bielewicz 1976, Gutowski 1982, Gutowski 1985), Leśna (Śliwiński Z.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), Oława (Kolbe W. 1928); Roztocze: Klemensów woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Zamość (Horion 1974), Udrycze koło Zamościa (Zawadzki Ż.*); Sudety Zachodnie: Wałbrzych (Horion 1975), Sokołowsko koło Wałbrzycha (Śliwiński i Bielewicz 1976); Beskid Zachodni: Góry Cieszyńskie (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Heyrovský 1930), Cieszyn (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913, Kinel 1919, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Kinel 1919, Horion 1951)