Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek zamieszkujący północną część Europy Południowej oraz środkową Europę, notowany poza tym z jednej południowej prowincji Szwecji oraz Karelii. Wszędzie wykazywany z nielicznych stanowisk. W Polsce chrząszcz mało znany, rzadko i sporadycznie spotykany, notowany tylko z 9 krain, przeważnie z pojedynczych miejscowości. Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w czerwcu i trwa do lipca, W ciągu dnia spoczywają zwykle nieruchomo na dolnej stronie gałęzi leżących na ziemi lub ułożonych w stosach chrustu. Przed wieczorem wykazują dużą aktywność, odbywają loty o zmroku i nadlatują niekiedy do źródeł światła sztucznego. Rozwój larwalny odbywa w martwych gałęziach i pędach drzew liściastych, zwłaszcza rosnących na skrajach lasu, również w gałęziach leżących na ziemi. Larwy żerują początkowo pod korą, następnie w drewnie. Jako drzewa żywicielskie larw podawano: dęby — Quercus L., buk — Fagus L., grab — Carpinus L., brzozy — Betula L., olsze — Alnus Mill., lipy — Tilia L., orzech — Juglans L., kasztan — Castanea Mill., robinię akacjową — Robinia pseudacacia L., śliwę tarninę — Prunus spinosa L. i bluszcz pospolity — Hedera helix L. Przepoczwarczenie następuje zwykle w maju. Cykl rozwojowy przebiega w ciągu jednego roku lub dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Nowa Sól (Schreiber 1906, Gerhardt 1910); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Hildt 1917), Warszawa-Bielany (Burakowski i Nowakowski 1981b); Dolny Śląsk (Letzner 1885d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1910, Polentz 1940, Strojny 1974c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Burakowski B.*); Wyżyna Małopolska: Borszewice koło Łasku (Śliwiński Z.*); Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy (Śliwiński Z.*); Nizina Sandomierska: Łukawiec koło Lubaczowa (Śliwiński i Lessaer 1970); Sudety Zachodnie: Jawor (Burakowski B.*), Kudowa-Zdrój (Śliwiński Z.*); Beskid Wschodni: Nienadowa woj. Przemyśl (Trella 1925); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Reitter 1912); «Śląsk» (Kraatz 1876, Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Horion 1974); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1886, Kinel 1919)