Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Agapanthia dahlii (Richter, 1820)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w Europie Południowej, docierający na wschód do Azji Mniejszej, Kaukazu, Syrii, Izraela, Iranu i Turkiestanu. Notowano go również z nielicznych stanowisk w południowej części środkowej Europy, gdzie występuje na ciepłych terenach pagórkowatych, omijając obszary niżowe. W Polsce wykazywany ogólnikowo, bez bliższych danych, ze Śląska oraz z pojedynczych stanowisk w trzech krainach południowych. Z uwagi na znane dotychczas rozmieszczenie ogólne i wymagania ekologiczne dane z byłych Prus oraz terenów nizinnych są niewiarygodne, między innymi występowanie tego gatunku na Mazowszu zakwestionowali B. Burakowski i E. Nowakowski (1981b). Pojaw postaci dojrzałych rozpoczyna się w czerwcu i trwa jeszcze w lipcu; przebywają one zwykle na łodygach, liściach i kwiatach roślin lęgowych. Rozwój larwalny jednoroczny lub dwuletni. Larwa żeruje w łodydze bylin. Charakteryzuje się dużą ruchliwością, wędrując w górę i w dół łodygi — przy poruszaniu się wygina ciało i opiera się o ściany chodnika ostatnim segmentem odwłoka, wygiętym grzbietem i żuwaczkami. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje barszcz zwyczajny — Heracleum sphondylium L., popłoch pospolity — Onopordon acanthium L., oset nastroszony — Carduus acanthoides L, oset zwykły — C. nutans L. oraz ostrożenie — Cirsium Mill.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ciechocinek (Hildt 1917); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Hildt 1917); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Hildt 1917); Sudety Zachodnie: Duszniki-Zdrój (Zeller 1841); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Kuntze i Noskiewicz 1938); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Franz 1936, Horion 1951, Horion 1974); «Sudety» (Noskiewicz 1950c); «dolina Nysy Kłodzkiej» (Pax 1921); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1884)

Uwagi:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stanowisko wątpliwe