Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phytoecia (Phytoecia) cylindrica (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 15]
Szeroko rozprzestrzeniony w Europie (prócz północnych prowincji Fennoskandii), Azji Północnej i Środkowej, notowany ponadto z Azji Mniejszej i Kaukazu. W Polsce znany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla głównie tereny otwarte i szerokie polany śródleśne. Postacie dojrzałe, po przezimowaniu w komorach poczwarkowych założonych przez larwy w roślinach żywicielskich, ukazują się w kwietniu-maju i występują do lipca głównie na kwiatach różnych bylin. Samice składają jaja pojedynczo w żywe tkanki łodyg o średnicy 5-6 mm, robiąc uprzednio na nich nacięcia, przeważnie w górnej części łodygi poniżej kwiatostanu. Młode larwy drążą chodniki w łodydze do rdzenia, następnie odżywiając się wewnętrznymi tkankami, drążą chodnik w kierunku podstawy łodygi, a w miarę jak ona usycha larwa kontynuuje żer na ścianach wewnętrznych. Roślinami żywicielskimi larw są gatunki z rodziny baldaszkowatych (Umbelliferae): świerząbek gajowy — Chaerophyllum temulum L., barszcz zwyczajny — Heracleum sphondylium L., trybula leśna — Anthriscus silvestris (L.) Hoffm., jarzmianka większa — Astrantia maior L. oraz marchew zwyczajna — Daucus carota L. Larwy notowano jako szkodniki roślin uprawnych i lekarskich. W sierpniu starsza larwa robi komorę poczwarkową w górnej części korzenia. Wylęgnięta postać dojrzała zimuje w komorze poczwarkowej. Niekiedy larwy zimują w korzeniu i cały cykl rozwojowy przedłuża się do dwóch lat.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Elbląg (Lentz 1879), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927, Strojny 1974c); Wzgórza Trzebnickie: Kocie Góry (Sembrat 1948); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Las Krzyszkowicki koło Krakowa (Kotula 1873); Roztocze (Tenenbaum 1918); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Cieszyn (Heyrovský 1930); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925), Kańczuga koło Przeworska (Śliwiński i Lessaer 1970), Węgierka koło Roźwienicy (Śliwiński Z.*); Bieszczady: Dolina Rabego pod Baligrodem (Śliwiński i Lessaer 1970); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Zebe G. 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling i Rendschmidt 1833, Rendschmidt i Schummel 1837, Kuhnt 1912, Pax 1921); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Zachodnie» (Hildt 1917); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)