Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) lepidopterus (Fabricius, 1794)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek borealno-górski, występujący głównie we wschodniej części Europy Środkowej, na zachód docierający do Szwajcarii i Gór Środkowych; areał północny obejmuje Skandynawię po 65 stopień szerokości geograficznej. W Polsce ryjkowiec ten jest znany z terenów górskich w krainach południowych, a na oderwane stanowiska niżowe w okolicy Warszawy oraz na Nizinie Sandomierskiej mógł być zawleczony z gór wodami powodziowymi. Dane o zasiedleniu Pojezierza Mazurskiego oraz ogólnikowe wzmianki z byłych Prus należy odnieść do północnego areału występowania tego gatunku. Zamieszkuje miejsca chłodne w lasach iglastych i mieszanych. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do września na polanach, przesiekach, łąkach i pobrzeżach lasu. Jest gatunkiem polifagicznym — obserwowano żerowanie na igłach drzew iglastych, zwłaszcza świerka, ponadto na liściach jarzębiny pospolitej — Sorbus aucuparia L., wierzby szarej — Salix cinerea L., maliny właściwej — Rubus idaeus L. i rdestu wężownika — Polygonum bistorta L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 19 Pojezierze Mazurskie Vorbringer 1904, Holdhaus 1939, Holdhaus i Lindroth 1939, Dieckmann 1980
KFP 19 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Cholewicka-Wiśniewska 1981
KFP 19 Góry Świętokrzyskie Osterloff 1882, Gotwald 1968, Kuśka 1989c
KFP 19 Nizina Sandomierska okolice Rzeszowa Schaitter 1870
KFP 19 Sudety Zachodnie Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Gerhardt 1866, Pfeil 1866, Mikulska i Węgorowska 1960, Noskiewicz i in. 1961, Stachowiak P. 1988b
KFP 19 Sudety Zachodnie Szklarska Poręba Malkin B.*
KFP 19 Sudety Wschodnie Kelch 1846, Zebe G. 1853, Bach 1854, Roger 1856, Joseph 1868, Joseph 1869
KFP 19 Beskid Zachodni Kelch 1846, Roger 1856, Rottenberg 1868, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Smreczyński 1932, Smreczyński 1936, Mikulska i Węgorowska 1960, Pawłowski J. 1967, Gotwald 1968, Stachowiak P. 1980, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Beskid Wschodni Nowicki M. 1858, Nowicki M. 1864
KFP 19 Bieszczady Smreczyński 1936, Petryszak 1982
KFP 19 Pieniny Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 19 Tatry Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Reitter 1870b, Osterloff 1882, Smreczyński 1936, Mikulska 1951, Mikulska i Węgorowska 1960, Szymczakowski 1962, Jakuczun i Kuśka 1979b, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993
KFP 19 Polska Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 19 Polska północno-wschodnia Koch K. 1992
KFP 19 «Prusy» Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Lentz 1879, Schilsky 1888, Helm 1897, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 19 «Prusy Wschodnie» Frieser 1981
KFP 19 «Śląsk» Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1842b, Schilling 1845, Stierlin 1861, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 19 «Karpaty» Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1884, Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Székessy 1934, Lona 1936, Holdhaus i Lindroth 1939, Mařan 1945, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «polska strona Karpat» Łomnicki M.A. 1911
KFP 19 «Sudety» Holdhaus 1912, Holdhaus 1939, Holdhaus i Lindroth 1939, Mařan 1945, Noskiewicz i in. 1961, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980
KFP 19 «Hrabstwo Kłodzkie» Schilling 1845