Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Otiorhynchus (Dorymerus) sulcatus (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony od Wysp Brytyjskich i południowych obszarów Fennoskandii przez środkową część Europy po północne Włochy, zawleczony do Ameryki Północnej, Australii i Nowej Zelandii. W Europie Środkowej rozmnaża się partenogenetycznie. W Polsce notowany z ośmiu krain, głównie w zachodniej części kraju. Zasiedla na ogół tereny otwarte; często poławiano go w parkach i ogrodach miejskich, na polach, pobrzeżach lasu i suchych zboczach. Postacie dojrzałe są aktywne o zmroku i nocą, w ciągu dnia kryją się pod kamieniami, opadłym listowiem, wśród mchów i w detrytusie. Żerują na pączkach liściowych, młodych pędach i liściach drzew i krzewów, również owocowych i roślin ozdobnych; powodują niekiedy duże szkody na plantacjach winorośli, malin i truskawek. M. Mazur* zbierał liczne okazy w Krakowie na rdeście sachalińskim — Polygonum sachalinense Schm. Samice pokolenia jesiennego, zimujące, składają jaja do gleby wczesną wiosną, samice pokolenia wiosennego — w czerwcu-lipcu. Jedna samica może złożyć od kilkadziesięciu do kilkuset jaj. Larwy żerują na korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data: