Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omiamima mollina (Boheman in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony głównie w środkowej części Europy, notowany ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Norwegii oraz z Serbii. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk w siedmiu krainach południowych. Zasiedla środowiska wilgotne — poławiano go od kwietnia do lipca na pobrzeżach wód i lasów, na łąkach wilgotnych, zwłaszcza w dolinach rzecznych, na groblach, tamach i skarpach dróg, Jako rośliny żywicielskie podawane są szczawie — Rumex L. oraz krwiściąg lekarski — Sanguisorba officinalis L., rdest wężownik — Polygonum bistorta L., jaskier bulwiasty — Ranunculus bulbosus L. i żywokost lekarski — Symphytum officinalis L. Bionomia poznana fragmentarycznie. Według L. Dieckmanna (1980) samica w hodowli dożyła jaja 25 maja, a larwy wylęgły się po 10 dniach; larwy występują w lecie i na jesieni przepoczwarczenie następuje jesienią, a imagines ukazują się na roślinach w kwietniu. Brak danych o pokarmie larw.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kania 1991b); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1897, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980, Mazur M. 1983, Knutelski i in. 1986); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Knutelski i in. 1986, Kuśka 1989c); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kania 1991b); Sudety Wschodnie: Kozłówki koło Kietrza (Kuśka 1981), Kłodzko (Kania 1991b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); Bieszczady (Petryszak 1977); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1966, Dieckmann 1980); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)