Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachyphloeus alternans Gyllenhal in Schönherr, 1834
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, wykazywany także z Danii i dwu południowych prowincji Szwecji. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w południowej i zachodniej części kraju. Występuje na suchych i ciepłych siedliskach, miejscach piaszczystych, zboczach kserotermicznych, suchych pastwiskach i pobrzeżach lasu. Rozmnaża się partenogenetycznie. Postacie dojrzałe żerują na różnych roślinach zielnych. Larwa odbywa rozwój na korzeniach pogłonka kutnerowatego — Helianthemum nummularium (L.) Dun., zimuje i przepoczwarcza się wiosną roku następnego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Schumann 1908, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1924), Gogolin (Polentz 1935); Górny Śląsk (Polentz 1936e); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Cmoluch i in. 1975, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Wanat 1992); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Miczulski i Olszewski 1973, Łętowski 1981, Mazur M. 1983, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie: Dzierżysław koło Głubczyc (Polentz 1936e); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1920); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Południowa (Smreczyński 1966); «Śląsk» (Horion 1951); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)