Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sitona (Sitona) crinitus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Obszar rozmieszczenia tego gatunku obejmuje basen Morza Śródziemnego, zachodnią i środkową część Europy; notowano go ponadto z Wysp Brytyjskich, Danii, południowej Szwecji, Finlandii, Karelii, Syberii, Kaukazu, Azji Środkowej i Ameryki Północnej. W Polsce oprzędzik grochowy występuje pospolicie na całym obszarze, nie jest jednak jeszcze notowany z niektórych krain. Zasiedla głównie cieple i suche środowiska; występuje na średnio wilgotnych polach uprawnych, pastwiskach, nasłonecznionych zboczach, wydmach, wrzosowiskach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasów i dróg, w parkach i piaszczystych dolinach rzecznych. Jako rośliny żywicielskie podawane były w piśmiennictwie: koniczyna łąkowa — Trifolium pratense L., koniczyna biała — T. repens L., koniczyna polna — T. arvense L., lucerna siewna — Medicago sativa L., lucerna nerkowata — M. lupulina L., wyka siewna — Vicia sativa L., fasola zwykła — Phaseolus vulgaris L., groch zwyczajny — Pisum sativum L., soczewica jadalna — Lens esculenta Mnch., cieciorka pstra — Coronilla varia L. i traganek szerokolistny — Astragalus glycyphyllos L. Ryjkowiec ten jest notowany jako poważny szkodnik w uprawach różnych roślin motylkowatych. Generacja jednoroczna. Postacie dojrzałe po przezimowaniu, ukazują się w kwietniu i przeżywają do września. Samice składają jaja wiosną i w lecie. Jedna samica może złożyć do około 900 jaj. Rozwój embrionalny trwa 11-14 dni. Larwy początkowo żerują w bulwkach korzeniowych, następnie drążą chodniki w korzeniu głównym. Przepoczwarczenie przebiega w lipcu i odbywa się w glebie. Stadium poczwarki trwa 10-15 dni. Młode pokolenie pojawia się na jesieni i zimuje. Część larw, pochodzących z jaj później złożonych, zimuje w glebie i przepoczwarcza się na wiosnę.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937, Pawłowski J. 1966, Stachowiak P. 1987b); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Engel 1938, Gotwald 1968, Honczarenko 1970); Pojezierze Mazurskie (Wengris 1961, Żurańska 1962, Żurańska 1962b, Gotwald 1968, Wanat 1989), koło Gołdapi (Lasoń A.*), Piduń koło Szczytna (Malkin B.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Błażejewska 1960, Kadłubowski i Czalej 1962, Oko 1963, Mackiewicz 1971b, Stachowiak P. i Baraniak 1980, Kuśka 1981d, Błażejewska i Rybarczyk 1982, Stachowiak P. 1984); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Trzebiński 1916, Fejfer F. 1924, Smreczyński 1932, Szujecki 1959, Cholewicka-Wiśniewska 1981, Cholewicka-Wiśniewska 1982); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1958, Gotwald 1968); Dolny Śląsk (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1911, Gerhardt 1911d, Romankow i Ruszkowski 1955, Romankow 1957, Rayski 1958, Pomorski 1984, Niezgodziński 1986, Niezgodziński 1988, Niezgodziński 1989); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Stachowiak P. 1992c); Górny Śląsk (Stefek 1939, Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Rayski 1958, Wnuk i Wiech 1980, Mazur M. 1983, Wiech 1984); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Woroniecka 1924b, Karczewski 1961, Cmoluch i in. 1975, Wanat 1987, Kuśka 1989c, Petryszak 1991); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka 1924, Woroniecka 1924b, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Miczulski 1961, Ruszkowska 1961, Cmoluch 1963, Cmoluch i Kowalik 1964, Anasiewicz i Cmoluch 1966, Anasiewicz i Cmoluch 1971, Anasiewicz i Cmoluch 1972, Anasiewicz i Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Miczulski i Olszewski 1973, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i in. 1983, Cmoluch i in. 1988, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Łętowski 1981, Mazur M. 1992); Roztocze (Tenenbaum 1913, Cmoluch 1963, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Łętowski 1981, Cmoluch i Łętowski 1987, Mazur M. 1992); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Bach 1854, Koltze 1873); Beskid Zachodni (Gondek i in. 1966, Gotwald 1968, Petryszak 1982); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934); Bieszczady (Petryszak 1977, Petryszak 1982); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982); Tatry (Łomnicki A. 1963, Petryszak 1982, Kuśka 1987, Knutelski 1993); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1966, Kamiński i Buderacka-Niechwiejczyk 1972, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska południowo-wschodnia (Cmoluch i Łętowski 1981); «Pomorze» (Kaczmarek S. 1991); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)