Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhyncolus elongatus (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący niemal całą Europę (z wyjątkiem północnej części Fennoskandii), na wschód docierający przez Syberię do Kraju Nadmorskiego; notowany ponadto z Kaukazu i Algierii. W Polsce rozmieszczony prawdopodobnie w całym kraju, ale nie jest notowany z niektórych krain. Dane o występowaniu na Śląsku Dolnym, Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach z ubiegłego stulecia, dlatego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla lasy iglaste i mieszane. Rozwój larwalny odbywa w drewnie martwych pni, gałęzi i pniaków tylko drzew iglastych, w naszym kraju: sosny zwyczajnej — Pinus silvestris L., sosny czarnej — P. nigra Arnold, jodły pospolitej — Abies alba Mill. i świerka pospolitego — Picea excelsa (Lam.) Lk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Heyden 1875, Lentz 1879, Brischke 1888, Węgrzecki 1932); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984), Puszczykowo koło Poznania (Bałazy i in. 1974); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Kuśka A.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Dąbrowa Górnicza (Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Częstochowa, Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż, Łysica (Kuśka 1989c); Roztocze: Obrocz i Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918), Bukowa koło Zwierzyńca (Mazur M. 1992), rezerwat Czartowe Pole (Kuśka A.*); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854); Beskid Zachodni (Petryszak 1982), Wielka Czantoria (Kuśka A.*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), rezerwat Modrzyna na Przełęczy Dukielskiej (Kubisz i in. 1991); Bieszczady: nadl. Dwernik (Witkowski Z. 1970); Pieniny (Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1972, Folwaczny 1973, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Scholz R. 1924n, Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951, Folwaczny 1973); «Prusy Zachodnie» (Scholz R. 1924n); «Śląsk» (Schilsky 1888, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)