Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeophagus cylindrus (Boheman in Schönherr, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową, środkową i południowo-wschodnią Europę, wykazywany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Egiptu. W Polsce bardzo rzadko notowany, przeważnie z pojedynczych stanowisk w sześciu krainach. Występowanie w poszczególnych krainach wymaga nowych badań wobec różnych opinii niektórych autorów o rozmieszczeniu w Europie Środkowej, również w naszym kraju. Wzmianki o zasiedleniu Śląska oraz Tatr opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. B. Folwaczny (1973) wątpi w dane ze Śląska, jak również z Warszawy i Puław, twierdząc, że polegały one na błędnym oznaczaniu, natomiast L. Dieckmann (1983) podaje, że w Europie Środkowej występuje w Austrii, Czechach, Słowacji i na Śląsku w Polsce, natomiast wątpi w występowanie w Niemczech. J. Dominik i J.R. Starzyk (1983) podają, że ryjkowiec ten występuje w całej Polsce. Zasiedla lasy liściaste i mieszane oraz stare parki. Rozwija się w butwiejącym drewnie kloców, pniaków i pni drzew liściastych — topoli, dębów, wiązów, kasztanowców oraz klonu polnego — Acer campestre L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932, Burakowski 1962, Smreczyński 1972), 6 miejscowości (Kuśka A.*); Dolny Śląsk: Wrocław (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Lubelska: Puławy (Smreczyński 1972); Roztocze: Zwierzyniec woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Schilsky 1909); «Śląsk» (Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Horion 1951, Smreczyński 1972, Dieckmann 1983); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)