Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hexarthrum exiguum (Boheman in Schönherr, 1838)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozmieszczony w południowej, środkowej i południowo-wschodniej Europie, na wschód docierający do Azji Mniejszej, Turkmenii i Afganistanu. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju, jednak z wielu krain jeszcze go nie notowano. Zasiedla lasy, parki, ogrody, stare drewniane budowle, place tartaczne, zakłady przemysłu drzewnego i górniczego. Spotykany w obumierających i martwych drzewach, w belkach, deskach podłogowych, okładzinach, podwalinach, podkładach i drewnie obudowy wyrobisk górniczych. Występuje w ciągu całego roku; przezimowuje zarówno postać dojrzała jak i larwa. Rozwój larwalny odbywa w butwiejącym drewnie drzew iglastych i liściastych; zwłaszcza atakowane jest drewno stykające się z glebą lub silnie namokłe. Dla prawidłowego przebiegu rozwoju larwalnego jest niezbędna 14-26% wilgotność drewna.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk i okolice (Frantzius 1853, Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka: Warszawa (Osterloff 1883, Smreczyński 1932, Burakowski 1982), Jabłonna koło Warszawy (Kuśka A.*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1966, Folwaczny 1973); Wzgórza Trzebnickie: Siemianice koło Kępna (Kuśka A.*); Górny Śląsk: Rudy koło Kuźni Raciborskiej (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910), okolice Zabrza (Riehn 1912, Folwaczny 1973), Bytom (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Folwaczny 1973, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971); Roztocze: Margole woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Osterloff 1883, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Folwaczny 1966, Folwaczny 1973); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854, Folwaczny 1966, Folwaczny 1973), Śnieżnik Kłodzki (Folwaczny 1966, Folwaczny 1973); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934, Folwaczny 1973), Prałkowce woj. Przemyśl (Petryszak 1977); Pieniny: Krościenko (Kuśka A.*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b, Smreczyński 1972, Dominik i Starzyk 1983, Leśniak 1987, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Folwaczny 1973); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)