Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pissodes gyllenhalii (Sahlberg, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, wykazywany głównie z północnej części Europy i z Syberii oraz podawany, prawdopodobnie mylnie, z Niemiec, Polski i Słowacji. Z Polski pierwsze wzmianki o występowaniu P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) w Karkonoszach opublikowano w ubiegłym wieku, ale dane te nie były uwzględnione przez J. Gerhardta (1910), który nie umieścił omawianego gatunku w spisie chrząszczy śląskich. Następnie w bieżącym stuleciu z Karkonoszy ryjkowca tego podał J. Haase (1937) i chyba na tej podstawie ogólnikowo wykazał go ze Śląska A. Horion (1951). W kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych S. Smreczyński (1972) pisze, że dawniejsze dane o występowaniu P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) na Śląsku wymagają sprawdzenia, a spod Warszawy ryjkowiec ten był podany niewątpliwie mylnie na podstawie jednego okazu z nieistniejącego obecnie zbioru F. Hildta — dlatego też S. Smreczyński na str. 13 zaznaczył, że gatunek ten nie był znaleziony w Polsce. W 1974 r. notowano go z Puszczykowa na podstawie jednego okazu, znalezionego 20.V. 1957 przez nieznanego kolekcjonera, ale dane te zostały opatrzone znakiem zapytania. Następnie w roku 1984 został na tej podstawie ogólnikowo wykazany z Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w związku z tym w latach 1987 i 1992 również ogólnikowo z Polski. Wobec braku dostatecznie udokumentowanych danych, autorzy niniejszego opracowania nie zaliczają P. gyllenhalii (C.R. Sahlb.) do chrząszczy krajowych. L. Dieckmann i L. Behne (1994) uważają, że wszystkie okazy tego gatunku znajdujące się w muzeach środkowoeuropejskich są błędnie oznaczone. Bionomia i cykl rozwojowy tego smolika nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Puszczykowo (Bałazy i in. 1974), Wielkopolski Park Narodowy (Bałazy i Michalski 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Letzner 1856b, Letzner 1871, Pfeil 1866, Gerhardt 1890b, Haase J. 1937); Polska (Leśniak 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Horion 1951, Smreczyński 1972)