Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozprzestrzeniony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy; notowany ponadto z Danii, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Polsce występuje na całym obszarze, jednak większość stanowisk koncentruje się w pasie wyżyn i gór. Zasiedla głównie środowiska wilgotne. Jako rośliny żywicielskie podawane są wierzba krucha — Salix fragilis L., wierzba pięciopręcikowa — S. pentandra L., wierzba trójpręcikowa — S. triandra L., topole — Populus L. i szczaw tępolistny Rumex obtusifolius L. Larwy żerują na korze korzeni, wgryzając się niekiedy w drewno. Przepoczwarczenie odbywa się w kokonie, utworzonym ze zlepionych cząstek gleby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916, Dreyfeldt 1933); Pojezierze Pomorskie (Gotwald 1968); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1892, Riedel 1893, Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Wagner H. 1941, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Kadłubowski i Jakuczun 1974), Mierzyn koło Międzychodu, Uniejów nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Smreczyński 1932, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Kinelski i Szujecki 1972), Celestynów, Czosnów (Malkin B.*), Łomna koło Nowego Dworu Mazowieckiego, Łomża (Wanat M.*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Gotwald 1968, Wanat 1994); Wzgórza Trzebnickie: Oleśnica koło Wrocławia (Wanat M.*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856), Olza (Kuśka A.*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Jabłoński 1869, Lgocki 1908, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Varendorff 1917b, Cmoluch i in. 1975), Inowłódz, Sulejów (Wanat M.*); Góry Świętokrzyskie (Gotwald 1968, Kuśka 1989c); Wyżyna Lubelska (Woroniecka-Siemaszkowa 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b), Kazimierz Dolny (Malkin B.*), Milejów koło Lublina (Wanat M.*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska (Schaitter 1870, Jachno 1880, Stefek 1939, Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Czerniakowski 1971, Mazur M. 1992), Łukawiec koło Lubaczowa (Kuśka A.*); Beskid Zachodni (Anonim 1867b, Wachtl 1870, Kotula 1874, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967, Petryszak 1982, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987), Nowy Sącz (Wanat M.*); Kotlina Nowotarska: Magura Spiska — Jurgów (Knutelski i Skalski 1993); Beskid Wschodni (Trella 1934, Czerniakowski 1971, Petryszak 1977, Petryszak i in. 1993, Mazur M. 1994); Pieniny (Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Knutelski i Skalski 1993); Tatry (Petryszak 1982); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska Zachodnia (Kadłubowski 1973); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1845, Letzner 1854b, Letzner 1871, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Nowicki M. 1867, Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Rybiński 1897); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla L. palustris var. biguttatus Gerh.