Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus ignitus Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w środkowej części Europy i w południowych prowincjach Fennoskandii, docierający na wschód do Syberii. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, ale brak jest jeszcze udokumentowanych danych z wielu krain, zwłaszcza z obszarów górskich. Występuje na suchych zboczach, pobrzeżach lasu, miejscach piaszczystych i ruderalnych, pastwiskach i wrzosowiskach. Żyje na pyleńcu pospolitym - Berteroa incana (L.) Dc. Larwa żeruje w rdzeniu łodygi, a przepoczwarcza się w glebie. Postacie dojrzałe spotykano również na innych roślinach z rodziny krzyżowych - Cruciferae.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Sopot (Białooki P.*), Wolin — Lubin (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Kleine 1940, Stachowiak P. 1994b), Pszczółki koło Tczewa, Grudziądz-Mniszek (Białooki P.*); Pojezierze Mazurskie: Szyliny koło Gołdapi (Vorbringer 1905), Olsztyn (Białooki P.*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Żary (Wagner H. 1941), Toruń (Białooki P.*), Małków nad Wartą (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka (Smreczyński 1932); Podlasie: Mrozy (Smreczyński 1932), Grodzisk woj. Siedlce (Minda-Lechowska 1981), Kołacze koło Włodawy (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska: Białowieża (Smreczyński 1929, Trella 1934, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1898, Gerhardt 1899, Gerhardt 1910), Pątnów Legnicki (Szypuła J.*), Wrocław-Huby, Chrząstawa Wielka (Wanat M.*); Wzgórza Trzebnickie: Trzebnica (Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Racibórz i okolice (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Rybiński 1902, Rybiński 1902b, Smreczyński 1929, Trella 1934, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994); Wyżyna Małopolska (Wanat 1987, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995), Grotniki koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, Inowłódz, Pińczów (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994); Roztocze (Tenenbaum 1913, Tenenbaum 1923, Cmoluch i in. 1990b, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. 1992, Mazur M. i Wanat 1994), Lipowiec koło Zwierzyńca (Wanat M.*); Beskid Wschodni: Bakończyce i Medyka (Trella 1934); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Lipa i in. 1977, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1853, Bach 1854, Lentz 1857, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923); «Galicja» (Dalla Torre i Hustache 1930)

Uwagi:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków - locus typicus! dla C. galiciensis Ryb.